Probírané učivo

28.11. – 2.12.

 1. MLUVNICE – druhy zájmen, skloňování zájmen osobních, pravidla pro psaní naši – naší, s sebou – sebou
 2. LITERATURA – Bible – Starý zákon – rčení z Bible, Sodoma Gomora – četba příběhu, tvrzení, vyhledávání
 3. SLOH – slohová práce – dokončení
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:18 cv: 6
 5. TEST – skloňování zájmen osobních

21.11. – 25.11.

 1. MLUVNICE – odvozování přídavných jmen, celkové opakování přídavných jmen, druhy zájmen
 2. LITERATURA – Bible – Starý zákon – biblické postavy (Kain a Abel, Goliáš, Lot) rčení z bible
 3. SLOH – slohová práce – výběr z témat – vypravování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:12 cv: 4
 5. TEST – přídavná jména- všechno, co jsme zopakovali

14.11. – 18.11.

 1. MLUVNICE – stupňování a odvozování přídavných jmen
 2. LITERATURA – bajky – Ezop, La Fontaine, základní pravidla
 3. SLOH – příprava slohové práce
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:13 cv: 9
 5. TEST – diktát – pravopis přídavných jmen

7.11. – 11.11.

 1. MLUVNICE – přídavná jména – vyhledávání, druhy (tvrdá, měkká, přivlastňovací), pravopis přídavných men
 2. LITERATURA – Fantasy literatura – postava Harryho Pottera
 3. SLOH – Vypravování – přímá řeč a její použití
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:13 cv: 7
 5. TEST – doplňovací cvičení – pravopis přídavných jmen

31.10. – 4.11.

 1. MLUVNICE – odchylky ve skloňování podstatných jmen, přídavná jména – vyhledávání, druhy (tvrdá, měkká, přivlastňovací)
 2. LITERATURA – Fantasy literatura – ukázky v učebnici str: 14 – 19
 3. SLOH – Vypravování – synonyma, rčení
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:10 cv: 1
 5. TEST – podstatná jména – všechno, co jsme opakovali

24.10. – 28.10.

 1. MLUVNICE – skloňování podstatných jmen – oči, uši, ruce, nohy, ramena, kolena, prsa
 2. LITERATURA – podzimní prázdniny
 3. SLOH – Vypravování – výběr vhodných slov, přirovnání
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není – dodělejte opravy v domácím sešitě
 5. TEST – není

17.10. – 21.10.

 1. MLUVNICE – podstatná jména – mluvnické kategorie (rod, číslo, pád a vzor), podstatná jména pomnožná, hromadná, látková, abstraktní, konkrétní,
 2. LITERATURA – Svět fantazie – Pán prstenů, Hobit, Zlatý kompas, práce s textem
 3. SLOH – Vypravování – dokončení vypravování, samostatná práce
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str. 9 cv: 5a)
 5. TEST – doplňovací cvičení – koncovky podstatných jmen

3.10. – 7.10.

 1. MLUVNICE – slovní druhy – výjimky, podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor, pravopis podstatných jmen
 2. LITERATURA – Ospalý Janek – otázky a tvrzení k textu, čtenářská dílna
 3. SLOH – Vypravování – hodnocení vlastní vypravování, nahrazování slov
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str. 8 cv: 2
 5. TEST – slovní druhy

26.9. – 30.9.

 1. MLUVNICE – opakování pravopisu bě-bje, pě, vě-vje, mně-mě, opakování určování slovních druhů.
 2. LITERATURA – státní svátek
 3. SLOH – Vypravování – jazykové prostředky k dosažení momentu napětí, rozuzlení – procvičování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str. 53 cv: 3
 5. TEST – pravopis bě-bje, pě, vě-vje, mně-mě, n-nn

19.9. – 23.9.

 1. MLUVNICE – zdvojené souhlásky nn, dd, jj, zz, celkové opakování pravopisu (u-ú-ů)
 2. LITERATURA – O Wilde – Šťastný princ – práce s textem, poslech, učebnice str: 152
 3. SLOH – Vypravování – časová posloupnost, nahrazování opakujících se slov
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – není

12.9. – 16.9.

 1. MLUVNICE – předpony s-,z-,vz- (dvojice slov správa-zpráva atd.) pravopis bje-bě, pě, vě-vje, mně-mě, zdvojené souhlásky – procvičování, začneme slovní druhy
 2. LITERATURA – Moderní autorská pohádka, základní pravidla, J. Werich – Fimfárum
 3. SLOH – Vypravování – osnova, (jak vytvořit zápletku)
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 54 cv: 1, přepsat do domácího sešitu
 5. TEST – pravopis předpon s-, z-, vz-

5.9. – 9.9.

 1. MLUVNICE – opakování pravopisu ze 6. třídy (vyjmenovaná slova, předpony s-,z-,vz-, pravopis bje-bě, pě, vě-vje, mně-mě, zdvojené souhlásky)
 2. LITERATURA – povídání o knížkách (Co jsem četl o prázdninách? Co rád čtu?), četba textu. Pravidla čtenářské dílny.
 3. SLOH – Vypravování – mluvní cvičení
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 55 cv: 3, přepsat do domácího sešitu (stačí 5 řádků)
 5. TEST – doplňovací cvičení – opakování pravopisu