Probírané učivo

21.9. – 25. 9.

ML: – psaní bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně – procvičování                                                                           – předpony -s, -z, -vz

LIT: – Epika – bajky – posloucháme a čteme bajky, ponaučení, pracovní list

SL: – vypravování – časová posloupnost

14.9. – 18. 9.

ML: – slova nadřazená a podřazená                                                                                                              – psaní bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně

LIT: – Epika – bajky Bajky – prezentace v hodině                                                                                     – učebnice str 11 – 14 – čteme bajky

SL: – vypravování – osnova

7.9. – 11. 9.

ML: – vyjmenovaná slova                                                                                                                              – slova nadřazená a podřazená

LIT: – hodina odpadá – výlet Baliny

SL: – hodina odpadá – výlet Baliny