Probírané učivo

23.11. – 27. 11.

VÝSLEDKY TESTU – podstatná jména P+H+L Výsledky testu 6.A – podst.jm P+H+L

 1. V PONDĚLÍ – zopakujeme skloňování slov – oči, uši, ruce, nohy. Vysvětlíme si skloňování slova – ramena, kolena, prsa. Vypracujete pracovní list – Oči, uši, ruce, nohy a uložíte do zadání. Úkol vypracujete do středy.
 2. Ve STŘEDU – budeme opakovat skloňování všech probraných slov. Do školního sešitu zpracujete z učebnice cvičení 5 na straně 53.
 3. TEST tento týden nebude, počkáme až učivo procvičíme.

16.11. – 20. 11.

Test na podstatná jména – https://www.survio.com/survey/d/M9Y1B3L2G8H6G2Y0L . Zpracujte do neděle 22.11. 18 hodin.

VÝSLEDKY TESTU – Výsledky testu 6.A – dopl. cvič.

 1. V PONDĚLÍ budeme procvičovat podstatná jména pomnožná, hromadná, látková a zopakujeme podstatná jména konkrétní a abstraktní. Do středy zpracujte pracovní list PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ
 2. Ve STŘEDU – začneme probírat odchylky ve skloňování podstatných jmen – ruce, nohy, oči uši. Přehledně všechno najdete v učebnici na straně 52.
 3. Do sešitu přepište a doplňte cvičení 5a) v učebnici na straně. 49. Ve škole zkontroluji.
 4. TEST – bude na podstatná jména pomnožná, hromadná, látková, konkrétní a abstraktní. Zadám ho ve středu a na vypracování budete mít do neděle.

9.11. – 13. 11.

TEST – doplňovací cvičení – pravopis podstatných jmen – https://www.survio.com/survey/d/S5V9N6F5M3B2Z9R5S – odevzdejte do 15.11. (neděle) 18 hodin.

Výsledky testu (podstatná jména – rod, číslo, pád a vzor) Výsledky testu 6.A

POZOR – ZMĚNA -tento týden proběhne online výuka výjimečně v pondělí v 9 hodin (jako obvykle), ale ve středu se neuvidíme a sejdeme se až v pátek v 9 hodin.

 1. V PONDĚLÍ – si zopakujeme podstatná jména konkrétní a abstraktní. Naučíme se, co jsou to podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Podstatná jména hromadná a pomnožná – prezentace
 2. Do pátku zpracujte pracovní list – Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková a uložte jako obvykle na teams.
 3. V PÁTEK si všechno ještě procvičíme a znovu vysvětlíme.
 4. V týdnu vám opět zadám TEST – bude to doplňovací cvičení na pravopis podstatných jmen.
 5. Pracovní list z minulého týdne neodevzdali – Jan Heneš, Daniela Pýchová, Petr Šimek.

2.11. – 6. 11.

TEST – https://www.survio.com/survey/d/E8T9M0L6C9H3A5R9T  adresu zkopíruj a vyplň test do neděle 8.11. 18 hodin.

 1. Sejdeme se v online výuce v pondělí a ve středu
 2. Na PONDĚLÍ – si připravte učebnici a pracovní sešit č.1
 3. Budeme procvičovat podstatná jména konkrétní a abstraktní. Zpracujte následující pracovní list Podstatná jména konkrétní a abstraktní – a uložte na teams do naší skupiny do složky – Podstatná jména K+A. V pondělí vám vysvětlím, jak to uděláte.
 4. Ve STŘEDU si všechno zopakujeme, vysvětlíme si, že jsou slova, která mohou být abstraktní i konkrétní. Také vám zadám odkaz na test, který bude na podstatná jména – rod, číslo, pád a vzor + pravopis)
 5. Do školního sešitu vypracujete z učebnice str: 40 cv: 3 (další týden proběhne společná kontrola).
 6. Začněte číst Staré řecké báje a pověsti (budou se vám hodit do dějepisu). Pokud je doma nemáte, přikládám vám elektronickou verzi – Staré řecké báje a pověsti. – všichni přečtěte během týdne první pověst Prometheus.

26.10. – 30. 10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 1. Malý úkol – najděte si méně známou pohádku a pište o ní 5 vět do sešitu L-S. V další online hodině si to přečteme.

19.10. – 23. 10.

 1. Online hodina – pátek 23.10. v 9 hodin
 2. Tento týden pokračujte v pracovních listech, které jste si nalepili nebo vložili do školního sešitu. Procvičujte vzory podstatných jmen a hlavně pravopis podstatných jmen na stránce www.onlinecvicení.cz
 3. Po prázdninách se zkusíme spojit přes MS Teams. Zatím nevím, zda máte přihlašovací hesla a zvládnete to.
 4. Pracovní listy pro vás, kteří jste nebyli ve škole                                                                                                  Slovní druhy IV.                                                                                                                                  Doplňovací cvičení                                                                                                                              Rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen                                                                                      Pády podstatných jmen
 5. Domácí úkol vám nedávám, protože nejsem ve škole (jsem nemocná) a nemám učebnici.

12.10. – 16. 10.

Pracovní listy na středu, čtvrtek a pátek máte nalepené ve školním sešitě. Kdo nemá, může si je stáhnou – slovní druhy II.slovní druhy I.slovní druhy III. 

ML: – slovní druhy – procvičování                                                                                                               – podstatná jména – rod, číslo, pád a vzor                                                                                           –  pravopis podstatných jmen

LIT: – Pohádky – práce s textem, doplňování slov                                                                                        – učebnice str: 85 – Běta  Analfabeta… číst, úkoly za textem

SL: – neprobíhá

Probrané učivo z minulého týdne                                                                                           Zpracovali jsme následující listy  –  SLOVNÍ DRUHY slovní druhy – řady slov                          Tvořili jsme věty se slovy – zdraví – podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso                                                                        nos – podstatné jméno, sloveso                                                                                                              tu – zájmeno, příslovce, citoslovce                     

5.10. – 9. 10.

ML: – předpony -s, -z, -vz – opakování                                                                                                      – slovní druhy – vyhledávání, určování

LIT: – Moderní autorská pohádka – znaky pohádky                                                                                 – Jan Werich – Fimfárum – Líná pohádka – učebnice str: 35

SL: – vypravování – jak vytvořit moment napětí

Probrané učivo z minulého týdne                                                                                           Doplňovací cvičení předpony s, z, vz – s,z,vz – pracovní list                                                          Předložky s, z – předložky s, z                                                                                                        Test – doplňovací cvičení – mně-mě-je-ě – pracovní list

28.9. – 2. 10.

ML: – předpony -s, -z, -vz – procvičování                                                                                                     – předložky s a z

LIT: – státní svátek

SL: – vypravování – jak vytvořit moment napětí

Probrané učivo z minulého týdne                                                                                                 1. Bajka – pracovní list                                                                                                                           2. předpony -s, -z, -vz – s-z-vz dvojice – pracovní list,                                                                     3. Vysvětlovali jsme si následující dvojice – PSANÍ PŘEDPON

21.9. – 25. 9.

ML: – psaní bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně – procvičování                                                                           – předpony -s, -z, -vz

LIT: – Epika – bajky – posloucháme a čteme bajky, ponaučení, pracovní list

SL: – vypravování – časová posloupnost

14.9. – 18. 9.

ML: – slova nadřazená a podřazená                                                                                                              – psaní bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně

LIT: – Epika – bajky Bajky – prezentace v hodině                                                                                     – učebnice str 11 – 14 – čteme bajky

SL: – vypravování – osnova

7.9. – 11. 9.

ML: – vyjmenovaná slova                                                                                                                              – slova nadřazená a podřazená

LIT: – hodina odpadá – výlet Baliny

SL: – hodina odpadá – výlet Baliny