Domácí úkoly

DOMÁCÍ ÚKOL – není
TEST – nebude

DOMÁCÍ ÚKOL 30.3. – učebnice str: 86 cv:1, dokonči cvičení (5 vět) rozmaluj a urči PKS, PKN, PUM, PUČ, PUZ, PT
TEST 31.3. – určování větných členů

DOMÁCÍ ÚKOL 23.3. – učebnice str: 86 cv:1, první čtyři věty rozmaluj a urči PKS, PKN, PUM, PUČ, PUZ
TEST – 24.3. vyhledávání chyb, přepis textu

  • DOMÁCÍ ÚKOL 16.3. – učebnice str: 81 cv:5, recitace Polednice,
  • TEST 17.3. – grafy vět

DOMÁCÍ ÚKOL 9.3. – učebnice str: 80 cv:1, recitace Polednice, v pondělí přinést dopisní papír, obálku a známku
TEST 10.3. – diktát – shoda podmětu a přísudku

DOMÁCÍ ÚKOL 2.3.  – učebnice str: 28 cv:9 a), recitace Polednice
TEST 3.3. – druhy podmětu a přísudku

DOMÁCÍ ÚKOL 16.2. – učebnice str: 75 cv:1 – věty neopisuj, pouze očíslj, vypiš přísudek a urči jeho druh.
TEST 17.2. – doplňovací cvičení – shoda podmětu a přísudku

  • DOMÁCÍ ÚKOL 19.1. – učebnice str: 26 cv:10a)
  • TEST 20.1. – doplňovací cvičení – shoda podmětu s přísudkem

DOMÁCÍ ÚKOL 13.1. – učebnice str: 25 cv:4
TEST 13.1. – čtvrtletní práce – slovesa – osoba, číslo, čas a způsob, číslovky, zájmena, doplňovací cvičení

DOMÁCÍ ÚKOL 5. 1. – není
TEST 6. 1. – číslovky – skloňování, druhy, psaní tečky za číslovkou

DOMÁCÍ ÚKOL 5.1. – není
TEST 6.1. – číslovky – druhy, skloňování, psaní tečky za číslovkou

DOMÁCÍ ÚKOL 8.12.  – učebnice str: 18, cv: 10
TEST 9.12. – vyhledávání zájmen, druhy zájmen, celkové shrnutí

DOMÁCÍ ÚKOL 1.12. – učebnice str:18 cv: 6
TEST 2.12. – skloňování zájmen osobních

DOMÁCÍ ÚKOL 24.11.  – učebnice str:12 cv: 4
TEST 25.11. – přídavná jména- všechno, co jsme zopakovali

DOMÁCÍ ÚKOL 18.11. – učebnice str:13 cv: 7
TEST 18.11.  – doplňovací cvičení – pravopis přídavných jmen

DOMÁCÍ ÚKOL 10.11. – učebnice str:13 cv: 7
TEST 11.11. – doplňovací cvičení – pravopis přídavných jmen

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:10 cv: 1
TEST – podstatná jména – všechno, co jsme opakovali

DOMÁCÍ ÚKOL 20.10. – učebnice str. 9 cv: 5a)
TEST 21.10. – doplňovací cvičení – koncovky podstatných jmen

DOMÁCÍ ÚKOL 6.10. – učebnice str. 8 cv: 2
TEST 7.10. – slovní druhy

DOMÁCÍ ÚKOL 29.9. – učebnice str: 53 cv: 3
TEST 30.9. – pravopis bě-bje, pě, vě-vje, mně-mě, n-nn

DOMÁCÍ ÚKOL 16.9. – učebnice str: 54 cv: 1, přepsat do domácího sešitu
TEST 19.9. – pravopis předpon s-, z-, vz-

DOMÁCÍ ÚKOL 8.9. – učebnice str: 55 cv: 3, přepsat do domácího sešitu (stačí 5 řádků)
TEST 9.9. – doplňovací cvičení – opakování pravopisu