Domácí úkoly

DOMÁCÍ ÚKOL 8.6. – není                                                                               TEST 8.6. – čtvrtletní diktát
DOMÁCÍ ÚKOL 11.5. – úkol na pracovní list, určete větu jednočlennou, dvojčlennou, větný ekvivalent PL – věty D J VE du                                           TEST 11.5. – věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
DOMÁCÍ ÚKOL 4.5. – PS 1. díl – str: 29 cv:6 – vypište do domácího sešitu podmět a přísudek.                                                                                                        TEST 4.5.  – tvoření slov v češtině 
DOMÁCÍ ÚKOL 20.4. – učebnice str: 67 cv: 2                                                    TEST – nebude
DOMÁCÍ ÚKOL 13.4.  – nebude                                                                             TEST 13.4. – nebude
DOMÁCÍ ÚKOL 6.4. – učebnice str: 63 cv: 9                                                   TEST 6.4. – synonyma, homonyma, antonyma
DOMÁCÍ ÚKOL 30.3. – učebnice str: 61 cv: 4                                                    TEST 30.3. – čtvrtletní diktát
DOMÁCÍ ÚKOL 23.3. – učebnice str: 60 cv: 1                                                    TEST 23.3. – sousloví, přísloví, rčení
DOMÁCÍ ÚKOL 16.3. – učebnice str: 80 cv: 2                                          TEST16.3. – doplňovací cvičení, shoda podmětu s přísudkem
DOMÁCÍ ÚKOL 9.3. – učebnice str: 81 cv: 1                                                  TEST 9.3. – příslovce, příslovečné spřežky, pravopis při odvozování příslovcí, stupňování
DOMÁCÍ ÚKOL 2.3. – učebnice str: 35 cv: 8                                                    TEST 2.3. –  slovesa – osoba, číslo, čas, způsob a rod- z minulého týdne
DOMÁCÍ ÚKOL 23.2. – učebnice str: 28 cv: 9a)                                                TEST 23.2. –  slovesa – osoba, číslo, čas, způsob a rod
DOMÁCÍ ÚKOL –  2.2. – učebnice str: 27 cv: 2                                              TEST 2.2. –  zájmena, číslovky – z minulého týdne
DOMÁCÍ ÚKOL –  26.1. – učebnice str: 26 cv: 11                                                  TEST – 26.1. –  zájmena, číslovky
DOMÁCÍ ÚKOL 19.1. – učebnice str: 23 cv: 10                                              TEST 19.1. –  nebude
DOMÁCÍ ÚKOL 12.1.  – učebnice str: 18 cv:                                                    TEST 12.1. –  pololetní diktát
DOMÁCÍ ÚKOL 5.1. – učebnice str: 14 cv: 3                                                    TEST 5.1. –  doplňovací cvičení – pravopis přídavných jmen
DOMÁCÍ ÚKOL 22.12. – není                                                                                 TEST 22.12. –  nebude
DOMÁCÍ ÚKOL 15.12. – učebnice str: 13 cv: 7                                                    TEST 15.12. –  doplňovací cvičení přídavná jména
DOMÁCÍ ÚKOL 8.12. – učebnice str: 13 cv:                                                            TEST 8.12. –  nebude
DOMÁCÍ ÚKOL 1.12.  – učebnice str: 9 cv: 6                                                        TEST 1. 12 –  podstatná jména – konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, odchylky ve skloňování
DOMÁCÍ ÚKOL 20.11. – učebnice str: 10 cv: 1                                                      TEST 20.11. – doplňovací cvičení – pravopis podstatných jmen
DOMÁCÍ ÚKOL 16.11. – učebnice str:8 cv:2                                                    TEST 16.11. –  čtvrtletní diktát
DOMÁCÍ ÚKOL 10.11. – učebnice str:8 cv:2                                                    TEST 10.11. –  čtvrtletní diktát
DOMÁCÍ ÚKOL 3.11. – učebnice str:9 cv:5a)b)                                                TEST 3.11. –  grafy větných členů
DOMÁCÍ ÚKOL – není                                                                                           TEST – nebude
DOMÁCÍ ÚKOL 20.10. – učebnice str: 81 cv: 5                                            TEST 20.10.  –  diktát – shoda podmětu s přísudkem.
DOMÁCÍ ÚKOL  13.10. – učebnice str: 81 cv: 3                                                    TEST 13.10. –  doplňovací cvičení – shoda podmětu s přísudkem.
DOMÁCÍ ÚKOL 6.10. – učebnice str: 95 cv: 4 – rozmaluj prvních 5 vět          TEST 6.10. –  graf věty s určení pouze podmětu a přísudku (přívlastek ještě ne)
DOMÁCÍ ÚKOL – 29.9. –  učebnice str: 54 cv: 1                                            TEST – 29.9. – nebude
DOMÁCÍ ÚKOL – 22.9. – učebnice str: 75 cv: 2 a 3                                             TEST – 22.9. – určování podmětu a přísudku a jejich druhy
DOMÁCÍ ÚKOL – 15.9. – učebnice str: 53 cv: 3                                                  TEST – 15.9. – doplňovací cvičení
DOMÁCÍ ÚKOL – na středu 8.9. – učebnice str: 55, cv: 3 – přepsat do sešitu  TEST 8.9. – vstupní diktát na zopakované pravopisné jevy ve čtvrtek