Domácí úkoly

  1. Domácí úkol 29.9. – větné členy z pracovního listu
  2. TEST 29.9. – určování větných členů
  1. Domácí úkol 15.9. – učebnice str: 11 cv:4 (věty očíslujte a vypište jen podmět a přísudek, (NEDĚLEJTE větu č. 4, 9, 11)
  2. TEST 15.9. – doplňovací cvičení – shoda podmětu a přísudku.