Probírané učivo

14.10. – 18.10.

PO – Keltové – KELTOVÉ – zápis do sešitu                                                                                                        KELTOVÉ – prezentace v hodině

PÁ – Celkové opakování pravěku

7.10. – 11.10.

PO – Test – opakování probraného učiva                                                                                                        Doba bronzová – OBDOBÍ DOBY BRONZOVÉ – zápis do sešitu                                                     DOBA BRONZOVÁ A ŽELEZNÁ – prezentace

PÁ – divadelní představení

30.9. – 4.10.

PO – Mladší doba kamenná Mladší doba kamenná – zápis do sešitu                                                            MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ – prezentace v hodině

PÁ – První zemědělci ve střední Evropě –                                                                                                        PRVNÍ ZEMĚDĚLCI VE STŘEDNÍ EVROPĚ zápis do sešitu

23.9. – 27.9.

PO –  Vývoj člověka – 1. část – Vývoj člověka 1. – zápis do sešitu                                                                       VÝVOJOVÁ STÁDIA ČLOVĚKA – prezentace v hodině

PÁ –  Vývoj člověka – 2. část – Vývoj člověka 2. – zápis do sešitu

16.9. – 20.9.

PO –  Měření času MĚŘENÍ ČASU – zápis do sešitu                                                                                        MĚŘENÍ ČASU II. – zápis do sešitu

PÁ –  Pravěk – dělení pravěku – PRAVĚK – dělení – zápis do sešitu

9.9. – 13.9.

PO – seznámení s učivem, úvodní hodina

PÁ – Historické prameny – HISTORICKÉ PRAMENY – prezentace v hodině                                                                    historické prameny – zápis do sešitu

2.9. – 6.9.

PÁ – RS Neměř