Probírané učivo

20.1. – 24.1.

PO – Stará říše – STARÁ ŘÍŠE – Egypt – zápis do sešitu

PÁ –  Nová říše – NOVÁ ŘÍŠE – Egypt – zápis do sešitu                                                                                     MUMIFIKACE – prezentace

6.1. – 10.1.

PO – Egyptské pyramidy – dokončení dokumentu

PÁ –  Starověký Egypt

9.12. – 13.12.

PO – Dokončení opakování – film, soutěže

PÁ – TEST – Palestina, Indie, Čína                                                                                                                  Starověký Egypt – Egypt – prezentace                                                                                                    STAROVĚKÝ EGYPT – zápis do sešitu

2.12. – 6.12.

PO – Starověká Čína – ČÍNA – zápis do sešitu                                                                                                  STAROVĚKÁ ČÍNA – prezentace

PÁ – Opakování – Palestina, Indie, Čína – bude test

25.11. – 29.11.

PO – Starověká Indie – dokončení

PÁ – Opakování – Palestina, Indie

18.11. – 22.11.

PO – Starověká Palestina – dokončení

PÁ – Starověká Indie – STAROVĚKÁ INDIE – zápis do sešitu                                                                           STAROVĚKÁ INDIE – prezentace v hodině

11.11. – 15.11.

PO – Opakování probraného učiva

PÁ – TEST Mezopotámie – dopsané zápisy                                                                                                    Starověká Palestina – PALESTINA – zápis do sešitu                                                                              Starověká Palestina – prezentace v hodině

4.11. – 8.11. 

PO – Babylonská a Asyrská říše                                                                                                                             BABYLONSKÁ A ASYRSKÁ ŘÍŠE – zápis do sešitu

PÁ – Umění a každodenní život v Mezopotámii                                                                                                  KAŽDODENNÍ ŽIVOT V MEZOPOTÁMII – zápis do sešitu

28.10. – 1.11.

PO – Státní svátek

PÁ – Mezopotámie – dokončení, opakování

21.10. – 25.10.

PO – TEST – CELÝ PRAVĚK                                                                                                                            Starověk – STAROVĚK – zápis do sešitu                                                                                           STAROVĚK -prezentace

PÁ – Mezopotámie – STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE – zápis do sešitu                                                               MEZOPOTÁMIE – prezentace

14.10. – 18.10.

PO – Keltové – KELTOVÉ – zápis do sešitu                                                                                                        KELTOVÉ – prezentace v hodině

PÁ – Celkové opakování pravěku

7.10. – 11.10.

PO – Test – opakování probraného učiva                                                                                                        Doba bronzová – OBDOBÍ DOBY BRONZOVÉ – zápis do sešitu                                                     DOBA BRONZOVÁ A ŽELEZNÁ – prezentace

PÁ – divadelní představení

30.9. – 4.10.

PO – Mladší doba kamenná Mladší doba kamenná – zápis do sešitu                                                            MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ – prezentace v hodině

PÁ – První zemědělci ve střední Evropě –                                                                                                        PRVNÍ ZEMĚDĚLCI VE STŘEDNÍ EVROPĚ zápis do sešitu

23.9. – 27.9.

PO –  Vývoj člověka – 1. část – Vývoj člověka 1. – zápis do sešitu                                                                       VÝVOJOVÁ STÁDIA ČLOVĚKA – prezentace v hodině

PÁ –  Vývoj člověka – 2. část – Vývoj člověka 2. – zápis do sešitu

16.9. – 20.9.

PO –  Měření času MĚŘENÍ ČASU – zápis do sešitu                                                                                        MĚŘENÍ ČASU II. – zápis do sešitu

PÁ –  Pravěk – dělení pravěku – PRAVĚK – dělení – zápis do sešitu

9.9. – 13.9.

PO – seznámení s učivem, úvodní hodina

PÁ – Historické prameny – HISTORICKÉ PRAMENY – prezentace v hodině                                                                    historické prameny – zápis do sešitu

2.9. – 6.9.

PÁ – RS Neměř