Probírané učivo

14.9 – 18.9.

ML – odchylky skloňování podstatných jmen (ruce, nohy, ramena, kolena, prsa, oči, uši)             – pravopis koncovek podstatných jmen

LIT – příběh Sodoma a Gomora – diskuze, práce s textem z Bible

SL – Popis předmětu a pracovního postupu

14.9 – 18.9.

ML – slovní druhy – dokončení opakování                                                                                               – procvičování pravopisu – výjimky v psaní vyjmenovaných slov                                                  – podstatná jména – mluvnické kategorie

LIT – opakování nejstarších literárních památek – Bible – Starý zákon – dokončení z                       minulého týdne

SL – vypravování – osnova, moment napětí, časová posloupnost, vlastní psaní

7.9 – 11.9.

ML – opakování pravopisu, rozdělení učiva v 9. ročníku                                                                          – slovní druhy

LIT – opakování nejstarších literárních památek – Bible – Starý zákon

SL – vypravování o distanční výuce – ústně i písemně