Probírané učivo

14.6. – 18. 6.

 1. Uzavřeme známky.
 2. Budeme hrát hry, soutěže, povídat si o literatuře a knihách, které máme rádi. Proběhne diskuze na zajímavé téma.
 3. Domácí úkol a test nebudou.

7.6. – 11. 6.

 1. MLUVNICE – skloňování vlastních jmen přejatých, postavení českého jazyka mezi slovanskými jazyky, rozdělené jazyků
 2. LITERATURA – Holocaust a 2. sv. válka v literatuře -Deník Anny Frankové – ukázky
 3. SLOH – diskuse – základní pravidla
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – není

31.5. – 4. 6.

 1. MLUVNICE – skloňování obecných jmen přejatých – muzeum, idea, téma ….., opakování pravopisu velkých písmen
 2. LITERATURA – Holocaust a 2. sv. válka v literatuře – Arnošt Lustig a Josef Škvorecký – život a dílo, četba ukázek a zfilmované knihy
 3. SLOH – Den dětí
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – čtvrtletní kontrolní práce – doplňovací cvičení na všechny probrané pravopisné jevy.

24.5. – 28. 5.

 1. MLUVNICE – procvičujeme pravopis slov přejatých, tvoříme česká synonyma. Začneme skloňovat obecná slova přejatá (muzeum, idea ……)
 2. LITERATURA – 1.sv. válka v literatuře – Jaroslav Hašek – osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – učebnice str: 221  – 223
 3. SLOH – úvaha – základní jazykové prostředky – řečnická otázka
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – nebude
 5. TEST nebude

17.5. – 21. 5.

 1. MLUVNICE – obohacování slovní zásoby (odvozování, přejímání z cizích jazyků, skládání, zkracování, nová sousloví), česká synonyma k cizím slovům a nahrazování českých slov slovy přejatými, pravopis slov přejatých
 2. LITERATURA – E.M.Remarque – Na západní frontě klid – literatura z období 1. světové války.
 3. SLOH – úvaha – základní jazykové prostředky
 4. TEST – čtvrtek – diktát – interpunkce v souvětí a větě jednoduché

10.5. – 14. 5.

 1. PONDĚLÍ – čárka ve větě jednoduché (vsuvka, oslovení, citoslovce, samostatný větný člen, elipsa). Do středy 15 hodin udělejte pracovní list ČÁRKA VE VĚTĚ JEDNODUCHÉ – PL.
 2. STŘEDA – opakujeme psaní čárky. Začneme nahrazovat cizí slova českými synonymy a obráceně. Procvičujeme pravopis slov přejatých z cizích jazyků.
 3. TEST – nebude

3.5. – 7. 5.

 1. PONDĚLÍ – přijímací zkoušky
 2. STŘEDA – opakujeme přívlastek několikanásobný, postupně rozvíjející, těsný a volný
 3. ČTVRTEK – naučíme s poznat rozdíl mezi přívlastkem volným a přístavkem
 4. TEST – nebude

26.4. – 30. 4.

 1. PONDĚLÍ – opakujeme shodu podmětu s přísudkem. Procvičujeme přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející a přístavek. Do pátku 12 hodin zpracujte pracovní list – PŘÍSTAVEK a přívlastky PL
 2. STŘEDA – opakujeme probírané učivo
 3. ČTVRTEK – opakujeme shodu podmětu s přísudkem a psaní čárek ve větě jednoduché.
 4. TEST – shoda podmětu s přísudkem – ve čtvrtek 9:00 – 9:15

19.4. – 23. 4.

 1. PONDĚLÍ – HODINA NEPROBĚHNE – jsem u lékaře.
 2. STŘEDA – opakujeme a procvičujeme druhy přísudku, hlavně přísudek slovesný složený. Do pátku 12 hodin zpracujte pracovní list – DRUHY PŘÍSUDKŮ – PL
 3. ČTVRTEK –  naučíme se přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející.
 4. TEST NEBUDE

12.4. – 16. 4.

 1. PONDĚLÍ – opakujeme psaní velkých písmen a začneme procvičovat ustálená slovní spojení – rčení, přísloví. Do středy 15 hodin zpracujte pracovní list RČENÍ A PŘÍSLOVÍ – PL.
 2. STŘEDA – procvičujeme významy rčení a přísloví.
 3. ČTVRTEK – před testem opakujeme velká písmena. Vysvětlíme si pranostiky a opakujeme grafy souvětí a psaní čárky v souvětí.
 4. TEST – psaní velkých písmen – čtvrtek 9:00 – 9:30

5.4. – 9. 4.

 1. STŘEDA – opakujeme psaní velkých písmen a psaní čárky v souvětí. Procvičujeme grafy souvětí. do čtvrtku 18 hodin zpracujte pracovní list VELKÁ PÍSMENA – PL
 2. PÁTEK 8 HODIN VÝJIMEČNĚ – určujeme několikanásobné větné členy a jejich poměr, cvičíme psaní čárky ve větě.
 3. TEST nebude (příští týden – velká písmena)

15.3. – 19. 3.

 1. PONDĚLÍ – procvičujeme psaní čárky v souvětí. Určujeme grafy souvětí. Opakujeme psaní velkých písmen. Do středy 15 hodin zpracujte pracovní list ČÁRKA V souvětí, velká písmena PL.
 2. STŘEDA – vysvětlíme si psaní velkých písmen v názvech institucí a organizací. Procvičujeme grafy souvětí.
 3. ČTVRTEK – procvičujeme psaní velkých písmen a psaní čárky v souvětí. V PS 2 (modrý) na straně 47 zpracuj cvičení 14, 15. Cvičení vyfoť a pošli do zadání do pátku 15 hodin.
 4. TEST nebude.

8.3. – 12. 3.

 1. PONDĚLÍ – procvičujeme grafy souvětí, vysvětlíme si souřadně spojené věty vedlejší a začneme mezi nimi určovat poměr. Do středy 15 hodin zpracujte pracovní list POMĚR MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI – PL
 2. STŘEDA – opakujeme grafy souvětí. Začneme procvičovat pravidla psaní velkých písmen. Vytiskněte si následující pomůcku (bude se hodit i na střední škole) Psaní velkých písmen – pravidla.
 3. ČTVRTEK – opakujeme poměry mezi větami hlavními (bude test) a procvičujeme psaní velkých písmen.
 4. TEST – poměry mezi větami hlavními – čtvrtek 9:00.

1.3. – 5. 3.

 1. PONDĚLÍ – procvičujeme grafy souvětí a pravopis. Do středy 15 hodin zpracujte pracovní list  GRAFY SOUVĚTÍ a doplňovací cvičení PL
 2. STŘEDA – připomeneme si určování poměru mezi větami hlavními. Kdo zapomněl vytiskne si tahák – TAHÁK – POMĚRY.
 3. ČTVRTEK – procvičujeme poměry mezi větami. Do pátku 12 hodin vypracujte v PS 2 (modrý) na straně 42 cvičení 1 a 2. Cvičení vyfoťte a uložte do zadání.
 4. TEST NEBUDE

22.2. – 26. 2.

 1. PONDĚLÍ – procvičíme druhy vedlejších vět a začneme zpracovávat těžší grafy souvětí. Do úterý 15 hodin udělejte pracovní list Grafy souvětí PL
 2. STŘEDA – procvičujeme grafy, vysvětlíme si vedlejší větu doplňkovou. V PS 2 zpracujte na straně 27 a 28 cvičení13, 14, 15
 3. ČTVRTEK – vysvětlíme si souřadně spojené věty vedlejší, kdy se neopakuje spojovací výraz.
 4. TEST – druhy vedlejších vět – čtvrtek 9:00

15.2. – 19. 2.

 1. PONDĚLÍ – procvičujeme vedlejší věty (příslovečná časová, místní, způsobová, měrová), opakujeme – podmětná, předmětná, přívlastková, přísudková. Do úterý 16.2. 15 hodin zpracujte pracovní list – DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT – PL
 2. STŘEDA – dokončíme vedlejší věty (příslovečná podmínková, účelová, příčinná a přípustková). Zopakujeme grafy souvětí. Dohodneme se na další vyučovací hodině. V pracovním sešitě č. 2 zpracujte na straně 26 cvičení 8, 9, 10, 11.
 3. TEST NEBUDE

18.1. – 22. 1.

 1. PONDĚLÍ – procvičujeme věty hlavní a vedlejší. Zopakujeme vedlejší větu podmětnou, předmětnou a přísudkovou. Do úterý 12 hodin zpracujte pracovní list – VEDLEJŠÍ VĚTY – PL
 2. STŘEDA – procvičíme věty z pracovního listu – zopakujeme vedlejší větu přívlastkovou, procvičujeme grafy souvětí.
 3. TEST – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší

11.1. – 15. 1.

 1. PONDĚLÍ – začneme souvětí – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší – TAHÁK – VV-VH – (tahák si vytiskněte). V PS 2. díl zpracujte na straně 44 cvičení 7,8,9. V další hodině si to zkontrolujeme.
 2. STŘEDA –  budeme procvičovat větu hlavní a vedlejší. Do čtvrtka 14. 1. 12 hodin zpracujte pracovní list Počet vět v souvětí VV-VH – PL
 3. TEST nebude.

4.1. – 8. 1.

 1. PONDĚLÍ – zopakujeme větné členy (bude na ně test). Zpracujte pracovní list VĚTNÉ ČLENY – pracovní list. Zpracujte ho do úterý 18 hodin.
 2. STŘEDA – procvičíme chyby, které jste dělali v pracovním listu. Zadám vám test. Začneme opakovat počet vět v souvětí a větu hlavní a vedlejší.
 3. Začněte pracovat na vlastní charakteristice.
 4. TEST – větné členy

7.12. – 11. 12.

 1. MLUVNICE – příslovce, příslovečné spřežky, předložky – vlastní, nevlastní, spojky, souřadící, podřadicí, částice, citoslovce
 2. Začínáme opakovat větné členy (PT, PKS, PKN, PUM, PUČ, PUZ)
 3. LITERATURA – dokončíme Dekameron, Prokletí básníci – Francois Villon – Zpověď (oxymoron)
 4. DOMÁCÍ ÚKOL –  učebnice str:63 cv: 4
 5. TEST – doplňovací cvičení – pravopis

30.11. – 4. 12.

 1. MLUVNICE – opakujeme mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, čas, způsob, rod.                                – probereme slovesný vid
 2. LITERATURA – literatura období renesance – Giovanni Boccaccio – Dekameron                                               RENESANCE – prezentace v hodině.
 3. SLOH – charakteristika vnější, vnitřní, přímá a nepřímá – opakování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 57 cv: 9
 5. TEST – slovesa

23.11. – 27. 11.

TEST – doplňovací cvičení – https://www.survio.com/survey/d/E4K7G1W2R3Z1Z3A1R . Zpracuj do pátku 18 hodin.

VÝSLEDKY TESTU – číslovky – Výsledky testu 9.B ČÍSLOVKY

 1. V PONDĚLÍ – zopakujeme mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, čas a způsob. Vysvětlíme si slovesný rod a budeme ho procvičovat. Vypracujte v učebnici cvičení 6 na straně 55.
 2. Ve STŘEDU – budeme opakovat na příkladech slovesný rod a zkontrolujeme vypracované cvičení . Do pátku zpracujete pracovní list SLOVESA, slovesný rod
 3. TEST – doplňovací cvičení – opakování pravopisu

16.11. – 20. 11.

Test číslovky https://www.survio.com/survey/d/E2K9N8K9P9E8G8G2T Zpracujte do 22.11. 18 hodin.

VÝSLEDKY TESTU – Výsledky testu 9.B zájmena

 1. V PONDĚLÍ  začneme opakovat slovesa – co už umíme – osoba, číslo , čas a způsob, budeme vyhledávat slovesné tvary. Do středu zpracujte pracovní list SLOVESA- vyhledávání (slovesa pište pod sebe, budeme s tím ve středu pracovat)
 2. Ve STŘEDU – budeme procvičovat určování mluvnických kategorií.
 3. TEST zadám ve středu, bude na číslovky a budete na něj mít čas do neděle jako obvykle.
 4. Pracovní list číslovky neodevzdali – Machová a Hladík

9.11. – 13. 11.

TEST – zájmena https://www.survio.com/survey/d/K8G9A1V3K7G6V5D7U – zpracujte do 15.11. (neděle) 18 hodin.

Výsledky testu – přídavná jména – Výsledky testu 9.B

 1. V PONDĚLÍ si zopakujeme zájmena, připomenu chyby, které jste dělali v pracovních listech z minulého týdne. Začneme opakovat druhy číslovek. Prezentace, kterou budeme používat – ČÍSLOVKY.
 2. Ve STŘEDU – začneme řešit nejčastější chyby při skloňování číslovek. Opět použijeme prezentaci a konkrétní příklady, které připravím. Do konce týdne také zpracujete následující pracovní list o číslovkách – Pracovní list – číslovky
 3. TEST – zájmena a vše o nich. Test zprovozním během týdne.
 4. Pracovní list z minulého týdne neodevzdali – Hladík, Chadalíková Sára, Kratochvíl, Kudláček, Nedoma, Pácal, Vrbková, Langová.

2.11. – 6. 11.

TEST – https://www.survio.com/survey/d/P3P2J3A1H2F4B9M0Q zkopírujte a vypracujte do neděle 8.11. 18 hodin.

 1. Sejdeme se v pondělí, v úterý studenti a ve středu
 2. V PONDĚLÍ – společně budeme procvičovat zájmena jejich druhy, vysvětlíme si jejích odchylky ve skloňování . Do konce týdne zpracujte následující pracovní list Zájmena druhy a  uložte na teams do stejnojmenné složky.
 3. Ve STŘEDU budeme pokračovat v zájmenech.
 4. Na konci týdne vám sem dát odkaz na test – přídavná jména – druhy, pravopis, odvozování.
 5. Začněte číst knížku z válečnou tématikou (bude se vám to hodit do dějepisu a navíc vás to bude i bavit). Pokud nic nemáte přikládám elektronickou podobu knížky z 2. sv. války o gulagu v Sovětském svazu – A. Solženicin Jeden den Ivana Děnisoviče

26.10. – 30. 10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 1. Malý úkol – najdi doma jakoukoliv knížku o 2. světové válce nebo jejíž děj se odehrává za 2. světové války. Napiš si její název a autora. V příští online výuce si o tom budeme povídat.

19.10. – 23.10.

 1. Když jsme se viděli naposled, tak jsem si myslela, že s vámi nové učivo proberu ve škole. Teď se o to budeme muset pokus zase na dálku – ach jo.
 2. Čekají nás zájmena – nemáte je moc rádi. Projděte si prosím tuto prezentaci ZÁJMENA OSOBNÍ – vytiskněte si tahák Zájmena – tahák 
 3. Ráda bych se s vámi spojila, buď přes messenger nebo přes Teams, ještě se domluvíme na skupině. Pravděpodobně by to bylo ve středu. Vysvětlím vám, jak s tím pracovat. Jsem nemocná, nejsem ve škole a bohužel nemám potřebné materiály.
 4. Zatím zpracujte pracovní list k zájmenům osobním – ZÁJMENA OSOBNÍ procvičování
 5. List uložte na distanční výuku, do vaší třídy pod čj, do složky Zájmena osobní.
 6. Vytvořila jsem také na webových stránkách v horní liště oddíl Přijímací zkoušky 9.A a 9.B. Dám vám tam přijímací test z minulých let i s výsledky. Neflákejte se a udělejte si ho.

12.10. – 16.10.

MLUVNICE – procvičujte všechno o přídavných jménech, pravopis i stupňování, až přijdete bude test na přídavná jména                                                                                                   Pracovní listy – 1. dodělejte list za sešitu                                                                                                                          2. odvozování přídavných jmen – PŘÍDAVNÁ JMÉNA prac.list                                                  3. procvičování odvozování – PŘÍDAVNÁ JMÉNA PROCVIČOVÁNÍ                                          4. procvičování pravopisu – PŘID.JM. PRAVOPIS – doplnit

VŠECHNO BUDU KONTROLOVAT

LITERATURA – učebnice str: 57 Kronika česká – přečti ukázku                                                                                                   str: 59 Dalimilova kronika – přečti ukázku                                                            projdi si prezentaci – kroniky

MÁTE DOMÁCÍ ÚKOL

5.10. – 9.10.

ML – přídavná jmena – pravopis                                                                                                                    – odvozování přídavných jmen -ský, -cký ….                                                                                      – stupňování přídavných jmen

LIT – Legendy – základní charakteristika, Legenda o sv.Václavovi – dokončení z                                                   minulého týdne

SL – Popis předmětu – vlastní popis

28.9 – 2.10.

ML – přídavná jmena – druh, rod, pád, vzor                                                                                               – pravopis přídavných jmen                                                                                                                   – odvozování přídavných jmen

LIT – Legendy – základní charakteristika, Legenda o sv.Václavovi

SL – Popis předmětu a pracovního postupu  – dokončení

21.9 – 25.9.

ML – odchylky skloňování podstatných jmen (ruce, nohy, ramena, kolena, prsa, oči, uši)             – pravopis koncovek podstatných jmen

LIT – příběh Sodoma a Gomora – diskuze, práce s textem z Bible

SL – Popis předmětu a pracovního postupu

14.9 – 18.9.

ML – slovní druhy – dokončení opakování                                                                                               – procvičování pravopisu – výjimky v psaní vyjmenovaných slov                                                  – podstatná jména – mluvnické kategorie

LIT – opakování nejstarších literárních památek – Bible – Starý zákon – dokončení z                       minulého týdne

SL – vypravování – osnova, moment napětí, časová posloupnost, vlastní psaní

7.9 – 11.9.

ML – opakování pravopisu, rozdělení učiva v 9. ročníku                                                                          – slovní druhy

LIT – opakování nejstarších literárních památek – Bible – Starý zákon

SL – vypravování o distanční výuce – ústně i písemně