Probírané učivo

23.11. – 27. 11.

TEST – doplňovací cvičení – https://www.survio.com/survey/d/E4K7G1W2R3Z1Z3A1R . Zpracuj do pátku 18 hodin.

VÝSLEDKY TESTU – číslovky – Výsledky testu 9.B ČÍSLOVKY

 1. V PONDĚLÍ – zopakujeme mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, čas a způsob. Vysvětlíme si slovesný rod a budeme ho procvičovat. Vypracujte v učebnici cvičení 6 na straně 55.
 2. Ve STŘEDU – budeme opakovat na příkladech slovesný rod a zkontrolujeme vypracované cvičení . Do pátku zpracujete pracovní list SLOVESA, slovesný rod
 3. TEST – doplňovací cvičení – opakování pravopisu

16.11. – 20. 11.

Test číslovky https://www.survio.com/survey/d/E2K9N8K9P9E8G8G2T Zpracujte do 22.11. 18 hodin.

VÝSLEDKY TESTU – Výsledky testu 9.B zájmena

 1. V PONDĚLÍ  začneme opakovat slovesa – co už umíme – osoba, číslo , čas a způsob, budeme vyhledávat slovesné tvary. Do středu zpracujte pracovní list SLOVESA- vyhledávání (slovesa pište pod sebe, budeme s tím ve středu pracovat)
 2. Ve STŘEDU – budeme procvičovat určování mluvnických kategorií.
 3. TEST zadám ve středu, bude na číslovky a budete na něj mít čas do neděle jako obvykle.
 4. Pracovní list číslovky neodevzdali – Machová a Hladík

9.11. – 13. 11.

TEST – zájmena https://www.survio.com/survey/d/K8G9A1V3K7G6V5D7U – zpracujte do 15.11. (neděle) 18 hodin.

Výsledky testu – přídavná jména – Výsledky testu 9.B

 1. V PONDĚLÍ si zopakujeme zájmena, připomenu chyby, které jste dělali v pracovních listech z minulého týdne. Začneme opakovat druhy číslovek. Prezentace, kterou budeme používat – ČÍSLOVKY.
 2. Ve STŘEDU – začneme řešit nejčastější chyby při skloňování číslovek. Opět použijeme prezentaci a konkrétní příklady, které připravím. Do konce týdne také zpracujete následující pracovní list o číslovkách – Pracovní list – číslovky
 3. TEST – zájmena a vše o nich. Test zprovozním během týdne.
 4. Pracovní list z minulého týdne neodevzdali – Hladík, Chadalíková Sára, Kratochvíl, Kudláček, Nedoma, Pácal, Vrbková, Langová.

2.11. – 6. 11.

TEST – https://www.survio.com/survey/d/P3P2J3A1H2F4B9M0Q zkopírujte a vypracujte do neděle 8.11. 18 hodin.

 1. Sejdeme se v pondělí, v úterý studenti a ve středu
 2. V PONDĚLÍ – společně budeme procvičovat zájmena jejich druhy, vysvětlíme si jejích odchylky ve skloňování . Do konce týdne zpracujte následující pracovní list Zájmena druhy a  uložte na teams do stejnojmenné složky.
 3. Ve STŘEDU budeme pokračovat v zájmenech.
 4. Na konci týdne vám sem dát odkaz na test – přídavná jména – druhy, pravopis, odvozování.
 5. Začněte číst knížku z válečnou tématikou (bude se vám to hodit do dějepisu a navíc vás to bude i bavit). Pokud nic nemáte přikládám elektronickou podobu knížky z 2. sv. války o gulagu v Sovětském svazu – A. Solženicin Jeden den Ivana Děnisoviče

26.10. – 30. 10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 1. Malý úkol – najdi doma jakoukoliv knížku o 2. světové válce nebo jejíž děj se odehrává za 2. světové války. Napiš si její název a autora. V příští online výuce si o tom budeme povídat.

19.10. – 23.10.

 1. Když jsme se viděli naposled, tak jsem si myslela, že s vámi nové učivo proberu ve škole. Teď se o to budeme muset pokus zase na dálku – ach jo.
 2. Čekají nás zájmena – nemáte je moc rádi. Projděte si prosím tuto prezentaci ZÁJMENA OSOBNÍ – vytiskněte si tahák Zájmena – tahák 
 3. Ráda bych se s vámi spojila, buď přes messenger nebo přes Teams, ještě se domluvíme na skupině. Pravděpodobně by to bylo ve středu. Vysvětlím vám, jak s tím pracovat. Jsem nemocná, nejsem ve škole a bohužel nemám potřebné materiály.
 4. Zatím zpracujte pracovní list k zájmenům osobním – ZÁJMENA OSOBNÍ procvičování
 5. List uložte na distanční výuku, do vaší třídy pod čj, do složky Zájmena osobní.
 6. Vytvořila jsem také na webových stránkách v horní liště oddíl Přijímací zkoušky 9.A a 9.B. Dám vám tam přijímací test z minulých let i s výsledky. Neflákejte se a udělejte si ho.

12.10. – 16.10.

MLUVNICE – procvičujte všechno o přídavných jménech, pravopis i stupňování, až přijdete bude test na přídavná jména                                                                                                   Pracovní listy – 1. dodělejte list za sešitu                                                                                                                          2. odvozování přídavných jmen – PŘÍDAVNÁ JMÉNA prac.list                                                  3. procvičování odvozování – PŘÍDAVNÁ JMÉNA PROCVIČOVÁNÍ                                          4. procvičování pravopisu – PŘID.JM. PRAVOPIS – doplnit

VŠECHNO BUDU KONTROLOVAT

LITERATURA – učebnice str: 57 Kronika česká – přečti ukázku                                                                                                   str: 59 Dalimilova kronika – přečti ukázku                                                            projdi si prezentaci – kroniky

MÁTE DOMÁCÍ ÚKOL

5.10. – 9.10.

ML – přídavná jmena – pravopis                                                                                                                    – odvozování přídavných jmen -ský, -cký ….                                                                                      – stupňování přídavných jmen

LIT – Legendy – základní charakteristika, Legenda o sv.Václavovi – dokončení z                                                   minulého týdne

SL – Popis předmětu – vlastní popis

28.9 – 2.10.

ML – přídavná jmena – druh, rod, pád, vzor                                                                                               – pravopis přídavných jmen                                                                                                                   – odvozování přídavných jmen

LIT – Legendy – základní charakteristika, Legenda o sv.Václavovi

SL – Popis předmětu a pracovního postupu  – dokončení

21.9 – 25.9.

ML – odchylky skloňování podstatných jmen (ruce, nohy, ramena, kolena, prsa, oči, uši)             – pravopis koncovek podstatných jmen

LIT – příběh Sodoma a Gomora – diskuze, práce s textem z Bible

SL – Popis předmětu a pracovního postupu

14.9 – 18.9.

ML – slovní druhy – dokončení opakování                                                                                               – procvičování pravopisu – výjimky v psaní vyjmenovaných slov                                                  – podstatná jména – mluvnické kategorie

LIT – opakování nejstarších literárních památek – Bible – Starý zákon – dokončení z                       minulého týdne

SL – vypravování – osnova, moment napětí, časová posloupnost, vlastní psaní

7.9 – 11.9.

ML – opakování pravopisu, rozdělení učiva v 9. ročníku                                                                          – slovní druhy

LIT – opakování nejstarších literárních památek – Bible – Starý zákon

SL – vypravování o distanční výuce – ústně i písemně