Probírané učivo

28.11. – 2.12.

 1. MLUVNICE – vedlejší věty – procvičování, grafy souvětí
 2. LITERATURA – Romantismus – K.H.Mácha – Máj – rozbor básně, poslech
 3. SLOH – slohová práce – dokončení
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – grafy souvětí – pracovní list
 5. TEST – druh vedlejších vět – bez taháku

21.11. – 25.11.

 1. MLUVNICE – vedlejší věty – celkové opakování a procvičování všech kromě Vv doplňkové
 2. LITERATURA – Romantismus – K.H.Mácha – život a dílo, čtenářská dílna
 3. SLOH – slohová práce – charakteristika literární postav podle vlastního výběru
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 23 cv: 11 – větu neopisuj, pouze očísluj a urči (je jich 16)
 5. TEST – druh vedlejších vět

14.11. – 18.11.

 1. MLUVNICE – vedlejší věty – příslovečná podmínková, účelová, příčinná a přípustková
 2. LITERATURA – Romantismus – základní prvky, K.J.Erben – Kytice (balady) opakování
 3. SLOH – příprava slohové práce, charakteristika
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 22 cv: 7 – větu neopisuj, pouze očísluj a urči (je jich 18)
 5. TEST – diktát – pravopis přídavných jmen.

7.11. – 11.11.

 1. MLUVNICE – vedlejší věty – příslovečná časová, způsobová, měrová a místní
 2. LITERATURA – Porozumění textu – testové úlohy, dílna čtení
 3. SLOH – správný slovosled a nejčastější chyby v textu
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 76 cv: 3a)
 5. TEST – čtvrtletní práce – větné členy, souvětí – věta hlavní a vedlejší, počet vět v souvětí, vedlejší věty – předmětná, podmětná, přívlastková, přísudková, příslovečné – časová, místní, způsobová a měrová, doplňovací cvičení – hlavně pravopis přídavných jmen.

31.10. – 4.11.

 1. MLUVNICE – vedlejší věty přívlastková – opakování vedlejší věty podmětné, předmětné, přísudkové a přívlastkové
 2. LITERATURA – Porozumění textu – testové úlohy, dílna čtení
 3. SLOH – Příprava na slohovou práci
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – práce na list – vedlejší věty – dú
 5. TEST – Vedlejší věta – podmětná, předmětná, přísudková, přívlastková

24.10. – 28.10.

 1. MLUVNICE – vedlejší věty podmětná a předmětná, přísudková – procvičování
 2. LITERATURA – Lakomec – ukázka, čtenářská dílna
 3. SLOH – podzimní prázdniny
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – není

17.10. – 21.10.

 1. MLUVNICE – vedlejší věty podmětná a předmětná, přísudková
 2. LITERATURA – Klasicismus – Moliére – Lakomec – dokončení z minulého týdne, čtenářská dílna
 3. SLOH – Charakteristika přímá a nepřímá – procvičování slov
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 22 cv: 6a) – očíslujete věty a určíte druh věty vedlejší – NEDĚLÁTE VĚTU č. 2, č.5 a č.9 
 5. TEST – diktát na zdvojené souhlásky n-nn a pravopis bjě-bě, pě, vjě-vě, mně-mě

3.10. – 7.10.

 1. MLUVNICE – počet vět v souvětí, určování věty hlavní a vedlejší – procvičování
 2. LITERATURA – Klasicismus – Moliére – Lakomec
 3. SLOH – Vypravování – samostatné psaní na slova
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 18 cv: 6
 5. TEST – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší

26.9. – 30.9.

 1. MLUVNICE – počet vět v souvětí, určování věty hlavní a vedlejší
 2. LITERATURA – Epika, lyrika – procvičování forem literatury, četba krátkých celků, vkládání textů
 3. SLOH – Vypravování – řazení textu – časová posloupnost, tvrzení vyplývající z textu
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 65 cv: 3
 5. TEST – krátký diktát (dvojice slov) na pravopis předpon s-, z-, vz-

19.9.-23.9.

Adaptační pobyt Kruh Záseka

12.9. – 16.9.

 1. MLUVNICE – větné členy – procvičování, opakování, opakování pravopisu (předpony s-, z-, vz-)
 2. LITERATURA – Epika, lyrika, poezie, próza, drama – čtenářská dílna
 3. SLOH – Vypravování – osnova, moment napětí (vyvrcholení), časová posloupnost (řazení textu)
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 12 cv: 5, urči větné členy (namaluj věty)
 5. TEST – větné členy

5.9. – 9.9.

 1. MLUVNICE – opakování pravopisu ze 7. třídy, souvětí, počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší
 2. LITERATURA – povídání o knížkách (Co jsem četl o prázdninách? Co rád čtu?), četba textu. Pravidla čtenářské dílny.
 3. SLOH – Vypravování – mluvní cvičení, opakujeme základní pravidla vypravování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 65 cv: 1a),b), přepsat do domácího sešitu
 5. TEST – doplňovací cvičení – opakování pravopisu