Probírané učivo

22.5. – 27.5.

 1. MLUVNICE – přídavná jména (rod, číslo, druh, vzor, pád, stupňování, odvozování, pravopis)
 2. LITERATURA – Achillova pata – práce s textem
 3. SLOH – úvaha – základní jazykové prostředky
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 76 cv: 3b)c)
 5. TEST – opakovací cvičení na přídavná jména

15.5. – 19.5.

 1. MLUVNICE – pravopis slov vlastních jmen přejatých z cizích jazyků, všechno o přídavných jménech (rod, číslo, druh, vzor, pád, stupňování, odvozování, pravopis)
 2. LITERATURA – Bram Stoker – Drákula – práce s textem
 3. SLOH – úvaha – základní jazykové prostředky
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – není

8.5. – 12.5.

 1. MLUVNICE – pravopis slov vlastních jmen přejatých z cizích jazyků
 2. LITERATURA – státní svátek
 3. SLOH – výklad – skupinové prezentace
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 90 cv: 8a), 12
 5. TEST – skloňování slov přejatých z cizích jazyků

1.5. – 5.5.

 1. MLUVNICE – pravopis slov obecných přejatých z cizích jazyků
 2. LITERATURA – státní svátek
 3. SLOH – výtah, výpisky dokončení
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 88 cv: 3
 5. TEST – synonyma slov přejatých z cizích jazyků a význam slov přejatých

24. 4. – 28. 4.

 1. MLUVNICE – slova přejatá z cizích jazyků – pravopis, význam, česká synonyma – pokračování
 2. LITERATURA – dílna čtení – vyhledávání v textu
 3. SLOH – výtah, výpisky – pokračování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 71 cv: 9
 5. TEST – diktát – pravopis slov přejatých

17.4. – 21.4.

 1. MLUVNICE – slova přejatá z cizích jazyků – pravopis, význam, česká synonyma – pokračování
 2. LITERATURA – nejznámější divadelní hry -příprava na páteční divadelní představení
 3. SLOH – výtah, výpisky – pokračování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 69 cv: 3
 5. TEST – vyhledávání chyb v textu

10.4 – 14.4.

 1. MLUVNICE – slova přejatá z cizích jazyků – pravopis, význam, česká synonyma
 2. LITERATURA – dílna čtení
 3. SLOH – čtvrtletní práce
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 75 cv: 8a)
 5. TEST – čtvrtletní práce – souvětí, počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší, druhy vedlejších vět, poměr mezi větami hlavními, čárka v souvětí, graf souvětí, velká písmena

3.4. – 7.4.

 1. MLUVNICE – podstatná jména (mluvnické kategorie, výjimky ve skloňování, pravopis)
 2. LITERATURA – práce s textem – otázky, tvrzení
 3. SLOH – velikonoční prázdniny
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – nebude

27.3. 31.3.

 1. MLUVNICE – psaní velkých písmen – procvičování, slovní druhy – opakování, všechno o podstatných jménech (mluvnické kategorie, výjimky ve skloňování, pravopis)
 2. LITERATURA – světový realismus – dílna čtení
 3. SLOH – práce s textem – tvrzení, O. Wilde, Gustave Flaubert
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 66, cv: 8b)
 5. TEST – psaní velkých písmen

20.3. – 24.3.

 1. MLUVNICE – psaní velkých písmen (svátky, instituce …..)
 2. LITERATURA – světový realismus – dílna čtení
 3. SLOH – dokončení slohové práce
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 66, cv: 9
 5. TEST – psaní velkých písmen

13.3. – 17.3.

 1. MLUVNICE – podstatná jmena obecná a vlastní, psaní velkých písmen
 2. LITERATURA – opakování (Mácha, Erben, Němcová, Borovský) – test, dílna čtení
 3. SLOH – příprava slohové práce – témata
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 66, cv: 8a)
 5. TEST – literatura – Mácha, Erben, Němcová, Borovský

6.3. – 10.3.

 1. MLUVNICE – souřadně spojené věty vedlejší – procvičování, interpunkce v souvětí
 2. LITERATURA – opakování (Mácha, Erben, Němcová, Borovský), dílna čtení
 3. SLOH – příprava slohové práce – témata
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 42, cv: 7
 5. TEST – diktát – psaní čárky v souvětí

27.2. -3.3.

 1. MLUVNICE – psaní čárky v souvětí souřadném, souřadně spojené věty vedlejší – procvičování
 2. LITERATURA – Karel Havlíček Borovský – sloka, verš, druhy rýmů – opakování
 3. SLOH – subjektivně zabarvený popis – tvoření metafor, personifikací a přirovnání
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 30, cv: 3a) – (věty očísluj a urči poměr)
 5. TEST – poměr mezi větami hlavními.

20.2. 24.2.

Jarní prázdniny

13.2. – 17.2.

 1. MLUVNICE – poměr mezi větami hlavními – procvičování, psaní čárky v souvětí souřadném
 2. LITERATURA – Karel Havlíček Borovský – Tyrolské elegie, pobyt v exilu
 3. SLOH – subjektivně zabarvený popis – personifikace, metafora, metonymie – užití v textu
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 29, cv: 1 – (cvičení si můžeš i ofotit a neopisovat)
 5. TEST – poměr mezi větami hlavními.

6.2. 10.2.

 1. MLUVNICE – poměr mezi větami hlavními
 2. LITERATURA – Karel Havlíček Borovský – Král Lávra, Tyrolské elegie
 3. SLOH – subjektivně zabarvený popis – personifikace, metafora, metonymie
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 28, cv: 7 -očísluj souvětí a urči jen poměr mezi větami hlavními
 5. TEST – grafy souvětí

16.1. – 20.1.

 1. MLUVNICE – souřadně spojené věty vedlejší – grafy souvětí, psaní čárky v souvětí
 2. LITERATURA – Božena Němcová – život a dílo – povídky
 3. SLOH – subjektivně zabarvený popis – základní jazykové prostředky
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 23, cv: 10
 5. TEST – grafy souvětí

9.1. – 13.1.

 1. MLUVNICE – druhy přísudku – přísudek slovesný složený (fázová a způsobová slovesa) – procvičování
 2. LITERATURA – čtenářská dílna
 3. SLOH – subjektivně zabarvený popis – základní jazykové prostředky
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 11, cv: 4 – očísluj věty (je jich 16), vypiš přísudky a urči jejich druh
 5. TEST – čtvrtletní práce – vyhledávání přísudků a určení jejich druhu (S, SS, JS, J, C), shoda podmětu s přísudkem, vedlejší věty, grafy souvětí

2.1. – 6.1.

 1. MLUVNICE – druhy přísudku – přísudek slovesný složený (fázová a způsobová slovesa)
 2. LITERATURA – vánoční prázdniny
 3. SLOH – film Máj
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – grafy souvětí

19.12. – 23.12.

 1. MLUVNICE – druhy přísudku – opakování
 2. LITERATURA – film Máj, zkoušíme recitaci
 3. SLOH – třídní program
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – nebude

12.12. – 16.12.

 1. MLUVNICE – druhy přísudku – přísudek slovesný složený, grafy souvětí – procvičování
 2. LITERATURA – film Máj, zkoušíme recitaci
 3. SLOH – volné psaní
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 11, cv: 4 – očísluj věty (je jich 16), vypiš přísudky a urči jejich druh
 5. TEST – nebude

5.12. – 9.12.

 1. MLUVNICE – grafy souvětí, psaní čárky (interpunkce) v souvětí
 2. LITERATURA – Romantismus – K.H.Mácha – Máj – 3. a 4. věta, recitace, poslech
 3. SLOH – výtah, výklad, výpisky – základní pravidla
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – grafy souvětí – učebnice str: 24, cv: 15 – první pět souvětí
 5. TEST – druh vedlejších vět – bez taháku (oprava z minulého týdne)

28.11. – 2.12.

 1. MLUVNICE – vedlejší věty – procvičování, grafy souvětí
 2. LITERATURA – Romantismus – K.H.Mácha – Máj – rozbor básně, poslech
 3. SLOH – slohová práce – dokončení
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – grafy souvětí – pracovní list
 5. TEST – druh vedlejších vět – bez taháku

21.11. – 25.11.

 1. MLUVNICE – vedlejší věty – celkové opakování a procvičování všech kromě Vv doplňkové
 2. LITERATURA – Romantismus – K.H.Mácha – život a dílo, čtenářská dílna
 3. SLOH – slohová práce – charakteristika literární postav podle vlastního výběru
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 23 cv: 11 – větu neopisuj, pouze očísluj a urči (je jich 16)
 5. TEST – druh vedlejších vět

14.11. – 18.11.

 1. MLUVNICE – vedlejší věty – příslovečná podmínková, účelová, příčinná a přípustková
 2. LITERATURA – Romantismus – základní prvky, K.J.Erben – Kytice (balady) opakování
 3. SLOH – příprava slohové práce, charakteristika
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 22 cv: 7 – větu neopisuj, pouze očísluj a urči (je jich 18)
 5. TEST – diktát – pravopis přídavných jmen.

7.11. – 11.11.

 1. MLUVNICE – vedlejší věty – příslovečná časová, způsobová, měrová a místní
 2. LITERATURA – Porozumění textu – testové úlohy, dílna čtení
 3. SLOH – správný slovosled a nejčastější chyby v textu
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 76 cv: 3a)
 5. TEST – čtvrtletní práce – větné členy, souvětí – věta hlavní a vedlejší, počet vět v souvětí, vedlejší věty – předmětná, podmětná, přívlastková, přísudková, příslovečné – časová, místní, způsobová a měrová, doplňovací cvičení – hlavně pravopis přídavných jmen.

31.10. – 4.11.

 1. MLUVNICE – vedlejší věty přívlastková – opakování vedlejší věty podmětné, předmětné, přísudkové a přívlastkové
 2. LITERATURA – Porozumění textu – testové úlohy, dílna čtení
 3. SLOH – Příprava na slohovou práci
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – práce na list – vedlejší věty – dú
 5. TEST – Vedlejší věta – podmětná, předmětná, přísudková, přívlastková

24.10. – 28.10.

 1. MLUVNICE – vedlejší věty podmětná a předmětná, přísudková – procvičování
 2. LITERATURA – Lakomec – ukázka, čtenářská dílna
 3. SLOH – podzimní prázdniny
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – není
 5. TEST – není

17.10. – 21.10.

 1. MLUVNICE – vedlejší věty podmětná a předmětná, přísudková
 2. LITERATURA – Klasicismus – Moliére – Lakomec – dokončení z minulého týdne, čtenářská dílna
 3. SLOH – Charakteristika přímá a nepřímá – procvičování slov
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 22 cv: 6a) – očíslujete věty a určíte druh věty vedlejší – NEDĚLÁTE VĚTU č. 2, č.5 a č.9 
 5. TEST – diktát na zdvojené souhlásky n-nn a pravopis bjě-bě, pě, vjě-vě, mně-mě

3.10. – 7.10.

 1. MLUVNICE – počet vět v souvětí, určování věty hlavní a vedlejší – procvičování
 2. LITERATURA – Klasicismus – Moliére – Lakomec
 3. SLOH – Vypravování – samostatné psaní na slova
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 18 cv: 6
 5. TEST – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší

26.9. – 30.9.

 1. MLUVNICE – počet vět v souvětí, určování věty hlavní a vedlejší
 2. LITERATURA – Epika, lyrika – procvičování forem literatury, četba krátkých celků, vkládání textů
 3. SLOH – Vypravování – řazení textu – časová posloupnost, tvrzení vyplývající z textu
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 65 cv: 3
 5. TEST – krátký diktát (dvojice slov) na pravopis předpon s-, z-, vz-

19.9.-23.9.

Adaptační pobyt Kruh Záseka

12.9. – 16.9.

 1. MLUVNICE – větné členy – procvičování, opakování, opakování pravopisu (předpony s-, z-, vz-)
 2. LITERATURA – Epika, lyrika, poezie, próza, drama – čtenářská dílna
 3. SLOH – Vypravování – osnova, moment napětí (vyvrcholení), časová posloupnost (řazení textu)
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 12 cv: 5, urči větné členy (namaluj věty)
 5. TEST – větné členy

5.9. – 9.9.

 1. MLUVNICE – opakování pravopisu ze 7. třídy, souvětí, počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší
 2. LITERATURA – povídání o knížkách (Co jsem četl o prázdninách? Co rád čtu?), četba textu. Pravidla čtenářské dílny.
 3. SLOH – Vypravování – mluvní cvičení, opakujeme základní pravidla vypravování
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 65 cv: 1a),b), přepsat do domácího sešitu
 5. TEST – doplňovací cvičení – opakování pravopisu