Domácí úkoly

24.9. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 43 cv: 2                                                          24.9. TEST – slovní druhy                                                                                            25.9. PŘEČÍST text Sodoma a Gomora
17.9. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 42 cv: 2a)b) – urči pouze vyznačená slova  17.9. TEST – doplňovací cvičení – vyjmenovaná slova
10.9. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 32 cv: 1                                                              10.9. TEST NEBUDE