Domácí úkoly

 • DOMÁCÍ ÚKOL – není
 • TEST – nebude
 • DOMÁCÍ ÚKOL 31.3. – učebnice str: 66, cv: 8b)
 • TEST 31.3. – psaní velkých písmen
 • DOMÁCÍ ÚKOL 24.3. – učebnice str: 66, cv: 9
 • TEST 24.3.  – psaní velkých písmen
 • DOMÁCÍ ÚKOL 17.3. – učebnice str: 66, cv: 8a)
 • TEST 13.3. – literatura – Mácha, Erben, Němcová, Borovský
 • DOMÁCÍ ÚKOL 10.3. – učebnice str: 42, cv: 7
 • TEST 10.3.  – diktát – psaní čárky v souvětí
 • DOMÁCÍ ÚKOL 3.3. – učebnice str: 30, cv: 3a) – (věty očísluj a urči poměr)
 • TEST 3.3. – poměr mezi větami hlavním
 • DOMÁCÍ ÚKOL 17.1. – učebnice str: 29, cv: 1 – (cvičení si můžeš i ofotit a neopisovat)
 • TEST 17.1. – poměr mezi větami hlavními.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 10.2. – učebnice str: 28, cv: 7 -očísluj souvětí a urči jen poměr mezi větami hlavními
 • TEST 10.2. – grafy souvětí
 • DOMÁCÍ ÚKOL 20.1. – učebnice str: 23, cv: 10
 • TEST 20.1.  – grafy souvětí
 • DOMÁCÍ ÚKOL 13.1.  – učebnice str: 11, cv: 4 – očísluj věty (je jich 16), vypiš přísudky a urči jejich druh
 • TEST 13.1. – čtvrtletní práce – vyhledávání přísudků a určení jejich druhu (S, SS, JS, J, C), shoda podmětu s přísudkem, vedlejší věty, grafy souvětí
 • DOMÁCÍ ÚKOL 6.1. – není
 • TEST 6.1. – grafy souvětí
 • DOMÁCÍ ÚKOL  19.12. ZMĚNA– učebnice str: 11, cv: 4 – očísluj věty (je jich 16), vypiš přísudky a urči jejich druh
 • TEST – nebude
 • DOMÁCÍ ÚKOL 9.12. – grafy souvětí – učebnice str: 24, cv: 15 – první pět souvětí
 • TEST 9.12. – druh vedlejších vět – bez taháku (oprava z minulého týdne)
 • DOMÁCÍ ÚKOL  2.12. – grafy souvětí – pracovní list
 • TEST 2.12. – druh vedlejších vět – bez taháku
 • DOMÁCÍ ÚKOL 25.11. – učebnice str: 23 cv: 11 – větu neopisuj, pouze očísluj a urči (je jich 16)
 • TEST 25.11. – druh vedlejších vět
 • DOMÁCÍ ÚKOL 18.11.  – učebnice str: 22 cv: 7 – větu neopisuj, pouze očísluj a urči (je jich 18)
 • TEST 18. 11. – diktát – pravopis přídavných jmen.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 11.11. – učebnice str: 76 cv: 3a)
 • TEST 11.11.– čtvrtletní práce – větné členy, souvětí – věta hlavní a vedlejší, počet vět v souvětí, vedlejší věty – předmětná, podmětná, přívlastková, přísudková, příslovečné – časová, místní, způsobová a měrová, doplňovací cvičení – hlavně pravopis přídavných jmen.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 4.11. – práce na list – vedlejší věty – dú 
 • TEST 4.11. – Vedlejší věta – podmětná, předmětná, přísudková, přívlastková
 • DOMÁCÍ ÚKOL 21.10. – učebnice str: 22 cv: 6a) – očíslujete věty a určíte druh věty vedlejší – NEDĚLÁTE VĚTU č. 2, č.5 a č.9 
 • TEST 21.10. – diktát na zdvojené souhlásky n-nn a pravopis bjě-bě, pě, vjě-vě, mně-mě

DOMÁCÍ ÚKOL 7.10. – učebnice str: 18 cv: 6
TEST 7. 10. – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší

DOMÁCÍ ÚKOL 30.9. – učebnice str: 65 cv: 3
TEST 30.9. – krátký diktát (dvojice slov) na pravopis předpon s-, z-, vz-

 • DOMÁCÍ ÚKOL 16.9. – učebnice str: 12 cv: 5, urči větné členy (namaluj věty)
 • TEST 16.9. – větné členy
 • DOMÁCÍ ÚKOL 9.9.  – učebnice str: 65 cv: 1a),b), přepsat do domácího sešitu
 • TEST 9.9. – doplňovací cvičení – opakování pravopisu

x]