Domácí úkoly

 • DOMÁCÍ ÚKOL  2.12. – grafy souvětí – pracovní list
 • TEST 2.12. – druh vedlejších vět – bez taháku
 • DOMÁCÍ ÚKOL 25.11. – učebnice str: 23 cv: 11 – větu neopisuj, pouze očísluj a urči (je jich 16)
 • TEST 25.11. – druh vedlejších vět
 • DOMÁCÍ ÚKOL 18.11.  – učebnice str: 22 cv: 7 – větu neopisuj, pouze očísluj a urči (je jich 18)
 • TEST 18. 11. – diktát – pravopis přídavných jmen.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 11.11. – učebnice str: 76 cv: 3a)
 • TEST 11.11.– čtvrtletní práce – větné členy, souvětí – věta hlavní a vedlejší, počet vět v souvětí, vedlejší věty – předmětná, podmětná, přívlastková, přísudková, příslovečné – časová, místní, způsobová a měrová, doplňovací cvičení – hlavně pravopis přídavných jmen.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 4.11. – práce na list – vedlejší věty – dú 
 • TEST 4.11. – Vedlejší věta – podmětná, předmětná, přísudková, přívlastková
 • DOMÁCÍ ÚKOL 21.10. – učebnice str: 22 cv: 6a) – očíslujete věty a určíte druh věty vedlejší – NEDĚLÁTE VĚTU č. 2, č.5 a č.9 
 • TEST 21.10. – diktát na zdvojené souhlásky n-nn a pravopis bjě-bě, pě, vjě-vě, mně-mě

DOMÁCÍ ÚKOL 7.10. – učebnice str: 18 cv: 6
TEST 7. 10. – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší

DOMÁCÍ ÚKOL 30.9. – učebnice str: 65 cv: 3
TEST 30.9. – krátký diktát (dvojice slov) na pravopis předpon s-, z-, vz-

 • DOMÁCÍ ÚKOL 16.9. – učebnice str: 12 cv: 5, urči větné členy (namaluj věty)
 • TEST 16.9. – větné členy
 • DOMÁCÍ ÚKOL 9.9.  – učebnice str: 65 cv: 1a),b), přepsat do domácího sešitu
 • TEST 9.9. – doplňovací cvičení – opakování pravopisu

x]