Domácí úkoly

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 32 cv: 1   7 řádků                                      TEST – diktát – přídavná jména

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:63 cv:4  14 vět                                       TEST – přídavná jména – stupňování, odvozování, pravopis

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:63 cv:5  12 vět                                       TEST – doplňovací cvičení – přídavná jména                                          LITERATURA – nazpaměť úryvek

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:63 cv:3                                                 TEST – podstatná jména – vše zopakované                                           LITERATURA – přečíst text

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 62 cv: 2                                                TEST – slovní druhy                                                                                  ČETBA – příběh z Dekameronu

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 62 cv: 1                                                TEST – diktát ze 8. ročníku