Domácí úkoly

  • Domácí úkol 27.9. ZMĚNA!!!!!– učebnice str: 33 cv: 8 (7 řádků), RECITACE 26.9.
  • Test 27.9. ZMĚNA!!!!– doplňovací cvičení – pravopis podstatných jmen
  • Domácí úkol 21.9. – učebnice str: 32 cv: 4
  • Test 21.9. – synonyma, homonyma, antonyma, sousloví, rčení, přísloví
  1. Domácí úkol 14.9. – učebnice str: 23 cv: 4
  2. Test 14.9. – obohacování slovní zásoby, slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova