Domácí úkoly

4.3. DOMÁCÍ ÚKOL NENÍ                                                                      4.3. TEST NEBUDE

26.2. DOMÁCÍ ÚKOL – pracovní list – DÚ – VELKÁ PÍSMENA        26.2. TEST – velká písmena

19.2. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 66 cv: 1                                          19.2. TEST – grafy souvětí – jednodušší

12.2. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 120 cv:3 – grafy souvětí – 6 souvětí                                                                                                          12.2. TEST – druhy vedlejších vět

5.2. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 99 cv. 1a)                                        5.2. TEST  – vedlejší věty

29.1. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 99 cv: 1b) – 6 souvětí – vytvoř pouze graf, větu neopisuj                                                                       29.1. TEST – jednoduché grafy souvětí bez určení vedlejších vět

22.1. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 85 cv: 4                                        22.1. TEST – věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent            24.1. Mácha – Máj – recitace

6.1. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 82 cv:4                                            8.1. TEST – doplňovací cvičení

DOMÁCÍ ÚKOL NENÍ                                                                                 TEST NEBUDE

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 73 cv:7                                            TEST – shoda Po a PŘ – doplňovací cvičení

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:78 cv:16 – 4.-6. věta –  větné členy    TEST – větné členy

DOMÁCÍ ÚKOL – učeb. str: 69 cv: 1a) – vypiš přísudky, urči druh     TEST – určování podmětu a přísudku – druhy přísudku

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 78 cv:16 – urči větné členy  ve třech větách                                                                                                              TEST – čtvrtletní diktát

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 54 cv: 4                                                   TEST – slovesa – mluvnické kategorie

DOMÁCÍ ÚKOL – NENÍ                                                                          TEST – NENÍ

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 32 cv: 1   7 řádků                                      TEST – diktát – přídavná jména

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:63 cv:4  14 vět                                       TEST – přídavná jména – stupňování, odvozování, pravopis

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:63 cv:5  12 vět                                       TEST – doplňovací cvičení – přídavná jména                                          LITERATURA – nazpaměť úryvek

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:63 cv:3                                                 TEST – podstatná jména – vše zopakované                                           LITERATURA – přečíst text

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 62 cv: 2                                                TEST – slovní druhy                                                                                  ČETBA – příběh z Dekameronu

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 62 cv: 1                                                TEST – diktát ze 8. ročníku