Probírané učivo

14.10. – 18.10. 

ML: doplněk – určování ve větách                                                                                                                                      procvičování větných členů – grafické znázornění

LIT: A. Dumas – Tři mušketýři – práce s textem

SL: charakteristika literární postavy – charakteristika přímá a nepřímá

7.10. – 11.10. 

ML: procvičování větných členů – grafické znázornění

LIT: divadelní představení „Divá Bára“

SL: vypravování – hodnocení vypravování na slova                                                                                                     nahrazování slov

30.9. – 4.10. 

ML: procvičování větných členů (přívlastek, předmět, příslovečná určení)                                                              shoda podmětu s přísudkem

LIT: Alexander Dumas – život a dílo, hlavní hrdina příběhu                                                                                      ukázka učebnice str: 29 – 34

SL: bude mluvnice, procvičujeme větné členy

23.9. – 27.9. 

ML: určování podmětu a přísudku, přísudek slovesný složený

LIT: příběhy z bible – čítanka str: 18 – 22, biblická rčení

SL: dokončení vypravování, skupinové hodnocení

16.9. – 20.9. 

ML: druhy přísudku – slovesný, jmenný, jmenný se sponou, citoslovečný, slovesný                                složený – procvičování

LIT: RS Záseka

SL: RS Záseka

9.9. – 13.9.

PO –  větné členy – druhy podmětu a přísudku                                                                           ÚT – vypravování – osnova, moment napětí                                                                                  ČT – druhy přísudku – slovesný, jmenný, jmenný se sponou, citoslovečný, slovesný složený                                                                                                                                                         PÁ – nejstarší literatura – Bible (Starý a Nový zákon), četba ukázek z učebnice   

2.9. – 6.9.

ČT – seznámení s organizací hodin českého jazyka                                                                      PÁ – seznámení s učivem 8. ročníku (co je nové a co pouze opakujeme)