Probírané učivo

14.6. – 18. 6.

 1. Uzavřeme známky.
 2. Budeme hrát hry, soutěže, povídat si o literatuře a knihách, které máme rádi.
 3. Domácí úkol a test nebudou.

7.6. – 11. 6.

 1. MLUVNICE – skloňovaní vlastních  slov přejatých – jména a příjmení, hry se slovy
 2. LITERATURA – Holocaust a 2. sv. válka v literatuře – Arnošt Lustig a Josef Škvorecký – život a dílo, četba ukázek a zfilmované knihy – dokončení z minulé hodiny
 3. SLOH – volné psaní
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – nebude
 5. TEST – nebude

31.5. – 4. 6.

 1. MLUVNICE – skloňovaní obecných slov přejatých – např. muzeum, idea, téma, slova nesklonná
 2. LITERATURA – Holocaust a 2. sv. válka v literatuře – Arnošt Lustig a Josef Škvorecký – život a dílo, četba ukázek a zfilmované knihy
 3. SLOH – hodnocení a kontrola slohové práce na daná témata z minulé hodiny
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 89 cv: 5
 5. TEST – čtvrtletní kontrolní práce – doplňovací cvičení na všechny probrané pravopisné jevy.

24.5. – 28. 5.

 1. MLUVNICE – procvičujeme pravopis slov přejatých, tvoříme česká synonyma. Začneme skloňovat obecná slova přejatá (muzeum, idea ……)
 2. LITERATURA – E.M.Remarque E.M. Remarque – Na západní frontě klid – ukázka z knihy a filmu – 1.sv. válka v literatuře
 3. SLOH – subjektivně zabarvený popis – asociativní cvičení – Moje oblíbené místo
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 69 cv: 3
 5. TEST – diktát – pravopis slov přejatých z cizích jazyků

17.5. – 21. 5.

 1. ÚTERÝ  – česká synonyma k cizím slovům a nahrazování českých slov slovy přejatými, pravopis slov přejatých
 2. ČTVRTEK – zpracujete úkol z pracovního sešitu PS 2 str: 37, cv: 2 a str: 38 cv: 3,  4, 5. přečtěte ukázku z knihy R. Rollanda – Petr a Lucie
 3. TEST nebude

10.5. – 14. 5.

 1. MLUVNICE – opakujeme větu jednočlennou, dvojčlennou a větný ekvivalent. Začneme opakovat způsoby tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování, přejímání z cizích jazyků a nová sousloví)
 2. LITERATURA – začneme se zabývat literaturou zobrazující válku – holocaust. R.Rolland – Petra Lucie – učebnice str: 123
 3. SLOH – subjektivně zabarvený popis – základní jazykové prostředky
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 63 cv: 13 – celé
 5. TEST – v pátek – věta J+D+VE

3.5. – 7. 5.

 1. ÚTERÝ – opakujeme shodu podmětu s přísudkem. Opakujeme větu jednočlennou, dvojčlennou a větný ekvivalent. Do čtvrtka 15 hodin zpracujte pracovní list VĚTA J+D+VE
 2. ČTVRTEK – procvičujeme větu jednočlennou, dvojčlennou a větný ekvivalent. Učíme se je tvořit a  dělat z věty jednočlenné dvojčlennou a obráceně.
 3. TEST – doplňovací cvičení shoda podmětu s přísudkem – pátek 10:00 – 10:15

26.4. – 30. 4.

 1. ÚTERÝ – procvičujeme druhy přísudku. Opakujeme pravidla pravopisu shody podmětu s přísudkem, včetně výjimek. Do čtvrtka 15 hodin zpracujte pracovní list – SHODA PO a PŘ – PL.
 2. ČTVRTEK – procvičujeme druhy přísudku a pravopis.
 3. TEST – druhy přísudku – v pátek v 10:00 – 10:30

19.4. – 23. 4.

 1. ÚTERÝ – znovu si vysvětlíme přísudek slovesný složený a procvičíme ho. Do středy 15 hodin vypracujte pracovní list – DRUHY PŘÍSUDKŮ – PL
 2. ČTRTEK – procvičujeme určování všech druhů přísudků (S, SS, JS, J, C)
 3. TEST NEBUDE

12.4. – 16. 4.

 1. ÚTERÝ  – opakujeme a procvičujeme větné členy a procvičíme druhy přísudků. Do středy 15 hodin zpracujte pracovní list – VĚTNÉ ČLENY II.
 2. ČTVRTEK – ukážeme si nejčastější chyby z pracovního listu. Naučíme se poznávat přísudek slovesný složený.
 3. TEST – větné členy – pátek v 10:00 – 10:30

5.4. – 9. 4.

 1. ÚTERÝ – procvičíme a zopakujeme větné členy (PO, PŘ, PKS, PKN, PT, PUM, PUČ, PUZ). Zpravujte do čtvrtku 18 hodin pracovní list VĚTNÉ ČLENY – PL.
 2. PÁTEK 10 HODIN VÝJIMEČNĚ – opakujeme větné členy a začneme určovat několikanásobné větné členy a určujeme poměr mezi nimi.
 3. TEST nebude.

15.3. – 19. 3.

 1. ÚTERÝ – procvičujeme psaní čárky v souvětí. Zopakujeme si určování větných členů. Naučíme se určovat poměr mezi několikanásobnými větnými členy. Do středy 15 hodin zpracujte pracovní list POMĚR MEZI VĚTNÝMI ČLENY – PL.
 2. ČTVRTEK – procvičujeme poměry mezi větami hlavními a vedlejšími a také mezi několikanásobnými větnými členy. Do pátku 15 hodin zpracujte v PS 1 (modrý) na straně 38 cvičení 1a). Cvičení vyfoť a pošli do zadání.
 3. TEST nebude.

8.3. – 12. 3.

 1. ÚTERÝ – procvičíme grafy souvětí s určením poměru mezi větami a psaní čárky v souvětí. Do středy 15 hodin zpracujte pracovní list – Psaní čárky v souvětí PL
 2. ČTVRTEK – stále procvičujeme interpunkci a grafy souvětí, opakujeme i vyhledávání chyb v textu a pravopisná pravidla.
 3. TEST – grafy souvětí – pátek 10:00

1.3. – 5. 3.

 1. ÚTERÝ – procvičujeme grafy souvětí, opakujeme poměry mezi větami hlavními. Vysvětlím vám určování poměru mezi souřadně spojenými větami vedlejšími. Do středy 15 hodin zpracujte pracovní list POMĚRY MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI A VEDLEJŠÍMI PL
 2. ČTVRTEK – opakujeme probrané učivo, procvičujeme psaní čárky (interpunkci) v souvětí. Do pátku 12 hodin zpracujte v PS 2 (zelený) na straně 24 cvičení 3. Vypracované cvičení mi vyfoťte a pošlete do zadání.
 3. TEST NEBUDE

22.2. – 26. 2.

 1. ÚTERÝ – procvičíme poměry mezi větami hlavními. Do středy 15 hodin zpracujte pracovní list POMĚR MEZI VĚTAMI HLAVNÍMI – PL
 2. ČTVRTEK – procvičujeme obtížnější grafy souvětí, ve kterých určujeme i poměr mezi větami hlavními. Procvičíme interpunkci v souvětí. Zpracujte v PS 1 na straně 35 cvičení 4a)b)c)
 3. TEST – poměr mezi větami hlavními – pátek 11:00

15.2. – 19. 2.

 1. ÚTERÝ – procvičujeme grafy souvětí – zpracujte pracovní list do středy 17.2. 15 hodin GRAFY SOUVĚTÍ a doplňovací cvičení PL
 2. PÁTEK 10,00 HODIN(ZMĚNA JEN MIMOŘÁDNĚ) – naučíme se poměry mezi větami hlavními. Vypracuj v pracovním sešitě č. 1 na straně 34 cvičení 2 .  TAHÁK – POMĚRY
 3. TEST NEBUDE

18.1. – 22. 1. 

 1. ÚTERÝ – procvičujeme grafy souvětí, určujeme vedlejší věty, naučíme se grafy s souřadně spojenými větami vedlejšími. Do středy 12 hodin zpracujte pracovní list GRAFY SOUVĚTÍ – PL
 2. ČTVRTEK – vysvětlíme si chyby z pracovního listu, procvičujeme grafy.
 3. TEST – grafy souvětí s určením druhu vedlejších vět.

11.1. – 15. 1.

 1. ÚTERÝ – začneme procvičovat grafy souvětí a budeme určovat druhy vedlejších vět. Zpracujte v PS 1. díl na str: 31 cv. 24 a). V další hodině budeme kontrolovat.
 2. ČTVRTEK – procvičujeme grafy souvětí – zpracujte do 15.1. 12 hodin pracovní list GRAFY SOUVĚTÍ – PL
 3. TEST nebude.

4.1. – 8. 1.

 1. ÚTERÝ – zopakujeme druhy vedlejších vět. Zpracujte pracovní list VV druhy – pracovní list do středy 12 hodin.
 2. ČTVRTEK – projdeme chyby, které jste udělali a začneme rozbory a grafy složitějších souvětí.
 3. TEST – bude na druhy vedlejších vět. Zadám vám ho ve čtvrtek.

7.12. – 10. 12.

 1. MLUVNICE – opakujeme společně všechny probrané věty vedlejší, zopakujeme grafy souvětí. Zpracujte pracovní list a uložte do zadání – VEDLEJŠÍ VĚTY – pracovní list. List zpracujte do čtvrtka 10.12. 18 hodin.
 2. V pátek neproběhne online výuka
 3. DOMÁCÍ ÚKOL – v prac. sešitě č.1 (modrý) doplň všechna cvičení na straně 2 a 3
 4. TEST nebude.

30.11. – 4. 12.

 1. MLUVNICE – upřesníme si zápis grafu souvětí – 1H-2V atd. Procvičíme probrané věty vedlejší – podmětná, předmětná, přísudková. Začneme vedlejší větu přívlastkovou. Budeme procvičovat pravopis.
 2. LITERATURA –  nebude v úterý. Ve škole se domluvíme na termínu. Začneme literaturu období renesance – Giovanni Boccaccio – Dekameron
 3. SLOH – charakteristika – vnitřní a vnější, přímá a nepřímá – základní pravidla
 4. TEST – věty vedlejší – podmětná, předmětná, přísudková
 5. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 21 cv: 2

23.11. – 27. 11.

TEST – VV podmětná a předmětná – https://www.survio.com/survey/d/C4Y8R6B4Z3Z5F6Q9M Zpracujte do pátku 18 hodin.

VÝSLEDKY TESTU – věta hlavní a vedlejší – Výsledky testu 8.C – grafy souvětí

 1. V ÚTERÝ – budeme procvičovat vedlejší větu podmětnou, předmětnou a přísudkovou. Do čtvrtka zpracujete pracovní list – Vedlejší věta podm. předm, přísud. – úkol uložte do zadání.
 2. Ve ČTVRTEK – zopakujeme probrané učivo a začneme si vysvětlovat vedlejší větu přívlastkovou. Na příkladech ji budeme procvičovat. Vypracujte do sešitu cvičení 5 z učebnice na straně 65.
 3. TEST  bude na určení druhu vedlejší věty – podmětná a předmětná.

16.11. – 20. 11.

TEST – https://www.survio.com/survey/d/U9J9A2Q5W9O4H8Q7U  zpracujte do 22.11. 18 hodin.

VÝSLEDKY TESTU – Výsledky testu 8. C VH -VV

 1. V ÚTERÝ zopakujeme vedlejší větu podmětnou a předmětnou. Ukážeme si chyby, které jste dělali v pracovním listu z minulého týdne. Zopakujeme grafy souvětí (1H-2V-3V). Do pátku zpracujte pracovní list Grafy souvětí – vedlejší věty
 2. Ve ČTVRTEK vám vysvětlím vedlejší větu přísudkovou. Zopakujte si pravopis s/z a vypracujte do sešitu z cvičení 3 z učebnice na straně 65.
 3. TEST – zadám ve středu. Bude opět na grafy souvětí. Na vypracování budete mít čas do neděle jako obvykle.
 4. Pracovní list neodevzdali – Fialová, Kršková, Pánek, Peksa Marek, Peksa Jakub

9.11. – 13. 11.

TEST – počet vět, věta hlavní a vedlejší – https://www.survio.com/survey/d/Z1Q4J3Z4W5W9H6A1J – zpracujte do 15.11. (neděle) 18 hodin.

Výsledky testu – počet vět v souvětí – Výsledky testu 8.C

 1. V ÚTERÝ budeme procvičovat grafy souvětí a určovat větu hlavní a vedlejší. Zároveň začneme druhy vedlejších vět. Bylo by dobré, kdybyste si vytiskli tahák na vedlejší věty a měli ho nachystaný – TAHÁK – VEDLEJŠÍ VĚTY. Začneme prvními dvěma větami  – podmětnou a předmětnou. Přidávám vám prezentaci, se kterou budeme pracovat – Vedl. věta – podmětná a předmětná
 2. Ve ČTVRTEK –  budeme procvičovat a vy si zpracujete následující pracovní list – PL – podmětná a předmětná a uložíte jako obvykle.
 3. TEST – věta hlavní a věta vedlejší – grafy (např 1V- 2H- 3V).
 4. Pracovní list z minulého týdne neodevzdali – Kršková, Mutl, Peksa Marek, Peksa Jakub.

2.11. – 6. 11.

TEST –  https://www.survio.com/survey/d/B9R9J1G3Y1I3M6Q8M – zkopíruj a doplň do neděle 8.11. 18 hodin

 1. Sejdeme se v úterý a ve čtvrtek při online výuce.
 2. V ÚTERÝ zkontrolujeme váš zpracovaný list a budeme procvičovat grafy souvětí – věta hlavní a vedlejší. Zpracujete do konce  týdne následující pracovní list Věta hlavní a vedlejší, kde spočítáte počet vět v souvětí a určíte větu hlavní a vedlejší . Pracovní list uložte na teams do složky – Věta hlavní a vedlejší.
 3. Ve ČTVRTEK si nachystejte pracovní sešit č.1  – společně začneme cvičení 1, 2 , 3, 4  na str: 21 – 22 (co nezvládneme doděláte si sami)
 4. Koncem týdne vám sem dám odkaz na test – počet vět v souvětí.
 5. Začněte číst knížku z válečnou tématikou (bude se vám to hodit do dějepisu a navíc vás to bude i bavit). Pokud nic nemáte přikládám elektronickou podobu knížky z 2. sv. války o gulagu v Sovětském svazu – A. Solženicin Jeden den Ivana Děnisoviče

26.10. – 30. 10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 1. Malý úkol – najdi doma jakoukoliv knížku o 2. světové válce nebo jejíž děj se odehrává za 2. světové války. Napiš si její název a autora. V příští online výuce si o tom budeme povídat.

19.10. – 23.10.

 1. Když jsme se viděli naposled, tak jsem si myslela, že s vámi nové učivo proberu ve škole. Teď se o to budeme muset pokus zase na dálku – ach jo.
 2. V jarní distanční výuce jsme procvičovali spočítat věty v souvětí, docela vám to šlo. Zkuste si to zopakovat v tomto pracovním listu – Počet vět v souvětí . List mi zase uložte na distanční výuku pod vaší třídu – čj – do složky – počet vět v souvětí.
 3. Posílám vám také tahák TAHÁK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ k určení věty hlavní a vedlejší. Tohle bych s vámi potřebovala probrat, a proto se zkusíme spojit. Ještě nevím jak, dám vám vědět na skupinu a na webovky. Předpokládám ve středu v 10,00 hodin. Tahák i to cvičení si prosím zkuste vytisknout, chtěla bych s tím pracovat a ukázat vám, jak se to dělá.
 4. Procvičujte pravopis (hlavně vzory podstatných jmen) na stránkách – www.onlinecvicení.cz – po opravení diktátu jsem zjistila, že vám to moc nejde.
 5. Domácí úkol vám nedávám. Jsem nemocná a nemám učebnici.

12.10. – 16.10.

MLUVNICE – procvičujte větné členy, kdo nechce už malovat a zvládne to, může to dělat do vět. větné členy V.větné členy VI.větné členy VII. – jsou to tři listy, na každou hodinu jeden.

Procvičujte pravopis v PS – 1. díl str: 3 cv: 1,2 doplňte

LITERATURA – učebnice přečti str: 27 – 29. Do sešitu L – S napiš (4 – 5 vět) Jaký byl Paleček?

MÁTE DOMÁCÍ ÚKOL

5.10. – 9.10.

ML – procvičujeme probrané větné členy                                                                                                    – předmět

LIT – Hrdinské eposy a legendy (Legenda o sv. Václavovi, sv. Ludmile a sv. Vojtěchovi)

SL – vypravování – vlastní psaní na daná témata

28.9 – 2.10.

ML – přívlastek shodný a neshodný – opakování                                                                                     – příslovečné určení místa, času a způsobu                                                                                       – malujeme věty

LIT – rčení z Bible – opakujeme, pracovní list – vyhledávání v textu

SL – vypravování – rozdělení textu (úvod, stať – zápletka, vyvrcholení, rozuzlení), závěr)

21.9 – 25.9.

ML – přívlastek shodný a neshodný,                                                                                                           – opakování podmět a přísudek – druhy

LIT – nejstarší literární památky – Bible, rčení z Bible, příběh Sodoma a Gomora

SL – vypravování – volní psaní na dané téma

14.9 – 18.9.

ML – druhy přísudku (slovesný, jmenný se sponou, jmenný bez spony, citoslovečný)                     – procvičování určování podmětu a přísudku

LIT – nejstarší literární památky – učebnice str: 11-15 – Gilgameš a rozsudek velkých bohů – dokončení z minulého týdne

SL – vypravování – základní jazykové prostředky, osnova příběhu, časová posloupnost

7.9 – 11.9.

ML – opakování základní skladebná dvojice, druhy podmětu

LIT – nejstarší literární památky – učebnice str: 11-15 – Gilgameš a rozsudek velkých bohů

SL – vypravování o distanční výuce – ústně i písemně