Probírané učivo

25.9. – 29.9.

 1. Mluvnice – slovní druhy, podstatná jména – mluvnické kategorie, pomnožná hromadná, látkková, odchylky ve skloňování, pravopis
 2. Literatura – Prokletí básníci – Rimbaud, Verlaine – Květy zla, recitace
 3. Sloh – úvaha – úvaha na dané téma, společné hodnocení
 4. Domácí úkol – učebnice str: 33 cv: 8 (7 řádků)
 5. Test – doplňovací cvičení – pravopis podstatných jmen

18.9. – 22.9.

 1. Mluvnice – archaismy, historismy, neologismy, sousloví, rčení, přísloví
 2. Literatura – F. Villon – tvorba, báseň Zpověď – oxymorón
 3. Sloh – úvaha – myšlenková mapa
 4. Domácí úkol – učebnice str: 32 cv: 4
 5. Test – synonyma, homonyma, antonyma, sousloví, rčení, přísloví

11.9. – 15.9.

 1. Mluvnice – obohacování slovní zásoby, stavba slova, slovotvorný rozbor, slova jednoznačná, mnohoznačná (metafora metonymie), synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy
 2. Literatura – rozdělení literatury, Moderna – prokletí básníci
 3. Sloh – asociativní cvičení, volné psaní
 4. Domácí úkol – učebnice str: 23 cv: 4
 5. Test – obohacování slovní zásoby, slovotvorný rozbor a rozbor stavby slova