Probírané učivo

23.11. – 27. 11.

TEST – VV podmětná a předmětná – https://www.survio.com/survey/d/C4Y8R6B4Z3Z5F6Q9M Zpracujte do pátku 18 hodin.

VÝSLEDKY TESTU – věta hlavní a vedlejší – Výsledky testu 8.C – grafy souvětí

 1. V ÚTERÝ – budeme procvičovat vedlejší větu podmětnou, předmětnou a přísudkovou. Do čtvrtka zpracujete pracovní list – Vedlejší věta podm. předm, přísud. – úkol uložte do zadání.
 2. Ve ČTVRTEK – zopakujeme probrané učivo a začneme si vysvětlovat vedlejší větu přívlastkovou. Na příkladech ji budeme procvičovat. Vypracujte do sešitu z cvičení 5 z učebnice na straně 65.
 3. TEST  bude na určení druhu vedlejší věty – podmětná a předmětná.

16.11. – 20. 11.

TEST – https://www.survio.com/survey/d/U9J9A2Q5W9O4H8Q7U  zpracujte do 22.11. 18 hodin.

VÝSLEDKY TESTU – Výsledky testu 8. C VH -VV

 1. V ÚTERÝ zopakujeme vedlejší větu podmětnou a předmětnou. Ukážeme si chyby, které jste dělali v pracovním listu z minulého týdne. Zopakujeme grafy souvětí (1H-2V-3V). Do pátku zpracujte pracovní list Grafy souvětí – vedlejší věty
 2. Ve ČTVRTEK vám vysvětlím vedlejší větu přísudkovou. Zopakujte si pravopis s/z a vypracujte do sešitu z cvičení 3 z učebnice na straně 65.
 3. TEST – zadám ve středu. Bude opět na grafy souvětí. Na vypracování budete mít čas do neděle jako obvykle.
 4. Pracovní list neodevzdali – Fialová, Kršková, Pánek, Peksa Marek, Peksa Jakub

9.11. – 13. 11.

TEST – počet vět, věta hlavní a vedlejší – https://www.survio.com/survey/d/Z1Q4J3Z4W5W9H6A1J – zpracujte do 15.11. (neděle) 18 hodin.

Výsledky testu – počet vět v souvětí – Výsledky testu 8.C

 1. V ÚTERÝ budeme procvičovat grafy souvětí a určovat větu hlavní a vedlejší. Zároveň začneme druhy vedlejších vět. Bylo by dobré, kdybyste si vytiskli tahák na vedlejší věty a měli ho nachystaný – TAHÁK – VEDLEJŠÍ VĚTY. Začneme prvními dvěma větami  – podmětnou a předmětnou. Přidávám vám prezentaci, se kterou budeme pracovat – Vedl. věta – podmětná a předmětná
 2. Ve ČTVRTEK –  budeme procvičovat a vy si zpracujete následující pracovní list – PL – podmětná a předmětná a uložíte jako obvykle.
 3. TEST – věta hlavní a věta vedlejší – grafy (např 1V- 2H- 3V).
 4. Pracovní list z minulého týdne neodevzdali – Kršková, Mutl, Peksa Marek, Peksa Jakub.

2.11. – 6. 11.

TEST –  https://www.survio.com/survey/d/B9R9J1G3Y1I3M6Q8M – zkopíruj a doplň do neděle 8.11. 18 hodin

 1. Sejdeme se v úterý a ve čtvrtek při online výuce.
 2. V ÚTERÝ zkontrolujeme váš zpracovaný list a budeme procvičovat grafy souvětí – věta hlavní a vedlejší. Zpracujete do konce  týdne následující pracovní list Věta hlavní a vedlejší, kde spočítáte počet vět v souvětí a určíte větu hlavní a vedlejší . Pracovní list uložte na teams do složky – Věta hlavní a vedlejší.
 3. Ve ČTVRTEK si nachystejte pracovní sešit č.1  – společně začneme cvičení 1, 2 , 3, 4  na str: 21 – 22 (co nezvládneme doděláte si sami)
 4. Koncem týdne vám sem dám odkaz na test – počet vět v souvětí.
 5. Začněte číst knížku z válečnou tématikou (bude se vám to hodit do dějepisu a navíc vás to bude i bavit). Pokud nic nemáte přikládám elektronickou podobu knížky z 2. sv. války o gulagu v Sovětském svazu – A. Solženicin Jeden den Ivana Děnisoviče

26.10. – 30. 10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 1. Malý úkol – najdi doma jakoukoliv knížku o 2. světové válce nebo jejíž děj se odehrává za 2. světové války. Napiš si její název a autora. V příští online výuce si o tom budeme povídat.

19.10. – 23.10.

 1. Když jsme se viděli naposled, tak jsem si myslela, že s vámi nové učivo proberu ve škole. Teď se o to budeme muset pokus zase na dálku – ach jo.
 2. V jarní distanční výuce jsme procvičovali spočítat věty v souvětí, docela vám to šlo. Zkuste si to zopakovat v tomto pracovním listu – Počet vět v souvětí . List mi zase uložte na distanční výuku pod vaší třídu – čj – do složky – počet vět v souvětí.
 3. Posílám vám také tahák TAHÁK VĚTA HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ k určení věty hlavní a vedlejší. Tohle bych s vámi potřebovala probrat, a proto se zkusíme spojit. Ještě nevím jak, dám vám vědět na skupinu a na webovky. Předpokládám ve středu v 10,00 hodin. Tahák i to cvičení si prosím zkuste vytisknout, chtěla bych s tím pracovat a ukázat vám, jak se to dělá.
 4. Procvičujte pravopis (hlavně vzory podstatných jmen) na stránkách – www.onlinecvicení.cz – po opravení diktátu jsem zjistila, že vám to moc nejde.
 5. Domácí úkol vám nedávám. Jsem nemocná a nemám učebnici.

12.10. – 16.10.

MLUVNICE – procvičujte větné členy, kdo nechce už malovat a zvládne to, může to dělat do vět. větné členy V.větné členy VI.větné členy VII. – jsou to tři listy, na každou hodinu jeden.

Procvičujte pravopis v PS – 1. díl str: 3 cv: 1,2 doplňte

LITERATURA – učebnice přečti str: 27 – 29. Do sešitu L – S napiš (4 – 5 vět) Jaký byl Paleček?

MÁTE DOMÁCÍ ÚKOL

5.10. – 9.10.

ML – procvičujeme probrané větné členy                                                                                                    – předmět

LIT – Hrdinské eposy a legendy (Legenda o sv. Václavovi, sv. Ludmile a sv. Vojtěchovi)

SL – vypravování – vlastní psaní na daná témata

28.9 – 2.10.

ML – přívlastek shodný a neshodný – opakování                                                                                     – příslovečné určení místa, času a způsobu                                                                                       – malujeme věty

LIT – rčení z Bible – opakujeme, pracovní list – vyhledávání v textu

SL – vypravování – rozdělení textu (úvod, stať – zápletka, vyvrcholení, rozuzlení), závěr)

21.9 – 25.9.

ML – přívlastek shodný a neshodný,                                                                                                           – opakování podmět a přísudek – druhy

LIT – nejstarší literární památky – Bible, rčení z Bible, příběh Sodoma a Gomora

SL – vypravování – volní psaní na dané téma

14.9 – 18.9.

ML – druhy přísudku (slovesný, jmenný se sponou, jmenný bez spony, citoslovečný)                     – procvičování určování podmětu a přísudku

LIT – nejstarší literární památky – učebnice str: 11-15 – Gilgameš a rozsudek velkých bohů – dokončení z minulého týdne

SL – vypravování – základní jazykové prostředky, osnova příběhu, časová posloupnost

7.9 – 11.9.

ML – opakování základní skladebná dvojice, druhy podmětu

LIT – nejstarší literární památky – učebnice str: 11-15 – Gilgameš a rozsudek velkých bohů

SL – vypravování o distanční výuce – ústně i písemně