Probírané učivo

14.9 – 18.9.

ML – přívlastek shodný a neshodný,                                                                                                           – opakování podmět a přísudek – druhy

LIT – nejstarší literární památky – Bible, rčení z Bible, příběh Sodoma a Gomora

SL – vypravování – volní psaní na dané téma

14.9 – 18.9.

ML – druhy přísudku (slovesný, jmenný se sponou, jmenný bez spony, citoslovečný)                     – procvičování určování podmětu a přísudku

LIT – nejstarší literární památky – učebnice str: 11-15 – Gilgameš a rozsudek velkých bohů – dokončení z minulého týdne

SL – vypravování – základní jazykové prostředky, osnova příběhu, časová posloupnost

7.9 – 11.9.

ML – opakování základní skladebná dvojice, druhy podmětu

LIT – nejstarší literární památky – učebnice str: 11-15 – Gilgameš a rozsudek velkých bohů

SL – vypravování o distanční výuce – ústně i písemně