Domácí úkoly

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 91 cv:9 první dvě věty znázorni graficky větné členy                                                                                  TEST – určování větných členů

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 75 cv:15 b)                                              TEST – určování větných členů

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 74 cv:15 a)                                              TEST – doplňovací cvičení – shoda podmětu a přísudku

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 32 cv: 28 a 29                                   TEST – určování podmětu a přísudku

DOMÁCÍ ÚKOL NENÍ                                                                                TEST NENÍ

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 32 cv: 26                                                TEST – diktát ze 7. ročníku