Domácí úkoly

4.12. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 21 cv: 2                                                              4.12. TEST – věty vedlejší – podmětná, předmětná, přísudková
16.10. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 65  cv: 2a)b)                                                    16.10. TEST NEBUDE
9.10. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 12 cv: 5 (rozkresli všechny věty a zkus určit všechny větné členy – PKS, PKN, PUM, PUČ, PUZ, PT)                              9.10. TEST – diktát
2.10. DOMÁCÍ ÚKOL – pracovní list – Přívlastek – dú – rozmaluj věty a urči přívlastek.                                                                                                                              2.10. TEST – přívlastek shodný a neshodný
25.9. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:10 cv: 1 (očísluj věty a vypiš podmět a přísudek – urči jejich druh)                                                                                        25.9. TEST – druhy podmětu a přísudku
18.9. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 11 cv:4 (očísluj prvních 10 vět, vypiš podmět a přísudek a urči jejich druh)                                                                          18.9. TEST – doplňovací cvičení – vyjmenovaná slova 
11.9. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 65 cv: 1a),1b)                                                   11.9. TEST NEBUDE