Domácí úkoly

5.3. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 67 cv: 2                                          5.3. TEST – doplňovací cvičení – pravopis podstatných jmen

26.2. DOMÁCÍ ÚKOL – pracovní list – DÚ – VELKÁ PÍSMENA        26.2. TEST – velká písmena

27.2. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 25 cv. 2                                  27.2. TEST – slovní druhy

20.2. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 26 cv:7a)                                      20.2. TEST – Věta J+D+VE

13.2. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 121 cv: 1 – očísluj prvních pět souvětí a vytvoř graf                                                                               13.2. TEST – grafy souvětí

6.2. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 139 cv: 10 – věty neopisuj – očísluj a urči poměr                                                                                      6.2. TEST – poměr mezi větami hlavními

30.1. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 141 cv: 12                                30.1. TEST – grafy souvětí

23.1. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 28 cv: 14a)                                  23.1. TEST – grafy souvětí, určení vedlejších vět

6.1. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:117 cv: 8 – souvětí očísluj a urči druh – NEOPISUJ                                                                                       9.1. TEST – jednoduché grafy souvětí

DOMÁCÍ ÚKOL – vedlejší věty – prac. list                                        TEST  – všechny druhy vedlejších vět

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 118 cv: 9a)b)                                       TEST – druhy vedlejších vět

DOMÁCÍ ÚKOL – dostanete vedlejší věty na prac. listu                        TEST – pravopis – doplňovací cvičení

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 116 cv: 5                                            TEST – určení vedlejších vět – podmětná, předmětná, přísudková

DOMÁCÍ ÚKOL – prac. list – urči vedlejší větu podmětnou a předmětnou vv podm. a předm. – pracovní list                             TEST – úterý čtvrtletní diktát

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 144 cv: 15 – označte souvětí čísly a spočítejte věty                                                                                        TEST – počet vět v souvětí

DOMÁCÍ ÚKOL – NENÍ                                                                               TEST – NENÍ

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str 73 cv: 12a)                                         TEST – diktát shoda podmětu a přísudku

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 91 cv:9 první dvě věty znázorni graficky větné členy                                                                                  TEST – určování větných členů

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 75 cv:15 b)                                              TEST – určování větných členů

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 74 cv:15 a)                                              TEST – doplňovací cvičení – shoda podmětu a přísudku

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 32 cv: 28 a 29                                   TEST – určování podmětu a přísudku

DOMÁCÍ ÚKOL NENÍ                                                                                TEST NENÍ

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 32 cv: 26                                                TEST – diktát ze 7. ročníku