Domácí úkoly

DOMÁCÍ ÚKOL 9.6.  – není                                                                              TEST 9.6.  – čtvrtletní práce
DOMÁCÍ ÚKOL 12.5. – není                                                                              TEST 12.5. – není
DOMÁCÍ ÚKOL 5.5. – není                                                                                  TEST 5.5. – není
DOMÁCÍ ÚKOL 21.2. – odpočívejte                                                                        TEST 21.4. – není
DOMÁCÍ ÚKOL 7.4. – pracujte na přijímacích testech                                 TEST 7.4. – není
DOMÁCÍ ÚKOL 31.3. – pracujte na přijímacích testech                             TEST 29.3. – čtvrtletní test
DOMÁCÍ ÚKOL 24.3. – pracujte na přijímacích testech                                    TEST 24.3. – synonyma, homonyma, antonyma
DOMÁCÍ ÚKOL – pracujte na přijímacích testech                                        TEST 17.3. – stavba slova, slovotvorný rozbor
DOMÁCÍ ÚKOL – procvičujte velká písmena   https://www.umimecesky.cz/cviceni-velka-pismena                               TEST 10.3. – psaní velkých písmen – druhý pokus
DOMÁCÍ ÚKOL 24.2. – učebnice str: 54 cv: 1                                                        TEST 24.2. – nebude
DOMÁCÍ ÚKOL – pracujte pečlivě na přijímacích testech                                TEST – 10.2. – interpunkce ve větě jednoduché a souvětí
DOMÁCÍ ÚKOL – 3.2. – procvičujte grafy souvětí                                            TEST – 3.2. – grafy souvětí
DOMÁCÍ ÚKOL – 26.1. – pracujte pečlivě na přijímacích testech                  TEST 27.1. – vedlejší věty
DOMÁCÍ ÚKOL 20.1. – není – pracujte na přijímacích testech                          TEST 20.1. – není
DOMÁCÍ ÚKOL – není, (makejte na známkách, ať máte skvělé vysvědčení)  TEST 13.1. – pololetní diktát
DOMÁCÍ ÚKOL 6.1. – učebnice str: 77 cv: 3a) – vypište souvětí a určete v nich počet vět a věty hlavní a vedlejší                                                                    TEST 6.1. – počet vět v souvětí, věta hlavní a vedlejší
DOMÁCÍ ÚKOL 23.12. – není                                                                                 TEST 23.12. –  nebude
DOMÁCÍ ÚKOL 16.12. – učebnice str: 65 cv: 19 – očísluj věty, vypiš přívlastky několikanásobně, postupně rozvíjející, těsné a volné a urči je.    TEST 16.12. – nebude
DOMÁCÍ ÚKOL 9.12. – učebnice str: 63 cv: 15 – očísluj si věty a vypiš doplňky                                                                                                                          TEST 9.12. – větné členy
DOMÁCÍ ÚKOL 2.11. – učebnice str: 61 cv: 7 – v pěti prvních větách urči větné členy, můžeš do vět i graficky                                                                                TEST 2.11. – základní skladebná dvojice – určení podmětu a přísudku, druhy přísudku a podmětu
DOMÁCÍ ÚKOL 21.11. – učebnice str: 60 cv: 1 vypiš z vět přísudek a urči jeho druh                                                                                                                                TEST 21.11. – slovesa a příslovečné spřežky
DOMÁCÍ ÚKOL 18.11. – učebnice str: 53 cv: 11a)                                              TEST 18.11. – čtvrtletní diktát
DOMÁCÍ ÚKOL 11.11. – učebnice str: 53 cv: 11a)                                              TEST 11.11. – čtvrtletní diktát
DOMÁCÍ ÚKOL 4.11. – učebnice str: 45 cv: 9                                                  TEST 4.11. – zájmena a číslovky
DOMÁCÍ ÚKOL – není                                                                                           TEST – nebude
DOMÁCÍ ÚKOL 21.10. – učebnice str: 38, cv: 9                                                  TEST 22.10. – nebude
DOMÁCÍ ÚKOL 14.10. – učebnice str: 38, cv: 7                                           TEST 14.10  – přídavná jména – druhy, pravopis, odvozování, stupňování   RECITACE MÁJ 15.10.
DOMÁCÍ ÚKOL 7.10.– učebnice str: 37 cv: 2a)                                                    TEST 7.10.– podstatná jména – rod, číslo, pád, vzor, odchylky ve skloňování, podst.jm. konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková
DOMÁCÍ ÚKOL – 30.9. –  učebnice str: 34 cv: 12a)                                  TEST – 30.9. –  nebude
DOMÁCÍ ÚKOL – 23.9. –  učebnice str: 33 cv: 8                                                TEST – 23.9. doplňovací cvičení – pravopis podstatných jmen
DOMÁCÍ ÚKOL – 16.9. – učebnice str: 26. cv:1                                                      TEST – 16.9. – slovní druhy
DOMÁCÍ ÚKOL – na čtvrtek 9.9. – učebnice str: 25 cv: 1, přepsat do sešitu       TEST – 9.9. – vstupní diktát na zopakované pravopisné jevy