9. třída

Informace                     testy, písemné práce, slohové práce

Domácí úkoly              vždy z pondělí na středu

Probíráné učivo          na každý týden

Výsledky testů