Probírané učivo

14.6. – 18. 6.

 1. Uzavřeme známky.
 2. Budeme hrát hry, soutěže, povídat si o literatuře a knihách, které máme rádi.
 3. Domácí úkol a test nebudou.

7.6. – 11. 6.

 1. MLUVNICE – shoda přísudku s několikanásobným podmětem, procvičování druhů podmětu a přísudku. větu rozdělíme na část podmětnou a přísudkovou.
 2. SLOH – popis osoby – vnější popis
 3. LITERATURA – čteme ukázky dobrodružné literatury z učebnice str: 157 – 178, vzájemná prezentace.
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 101 cv: 3
 5. TEST – nebude

31.5. – 4. 6.

 1. MLUVNICE – opakujeme a procvičujeme přísudek jmenný se sponou. Naučíme se přísudek jmenný bez spony a citoslovečný
 2. LITERATURA – vědecko-fantastická literatura – Jules Verne – tvorba – Dva roky prázdnin – ukázka učebnice str: 181 – 183
 3. SLOH – volné psaní – Kdybych ……
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 95 cv: 11
 5. TEST – čtvrtletní práce – doplňovací cvičení na všechny probrané pravopisné jevy

24.5. – 28. 5.

 1. MLUVNICE – opakujeme druhy podmětu a přísudku – holý, rozvitý, několikanásobný. Naučíme se poznávat přísudek jmenný se sponou a slovesný. Opakujeme pravopis shody podmětu s přísudkem.
 2. LITERATURA – Dobrodružná literatura – Jaroslav Foglar – Záhada hlavolamu – ukázky v učebnici str: 164 – 166
 3. SLOH – synonyma, antonyma, tvoříme nové výrazy
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str. 100 cv: 10 – na pátek  VÝJIMEČNĚ
 5. TEST – doplňovací cvičení shoda podmětu s přísudkem – v pátek  VÝJIMEČNĚ

17.5. – 21. 5.

 1. MLUVNICE – opakujeme slovesa, začínáme určovat podmět a přísudek, druhy podmětu (holý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený), druhy přísudku (holý, rozvitý, několikanásobný)
 2. LITERATURA – dobrodružné příběhy – Jack London – Bílý tesák –                            čítanka str: 131 – 132
 3. SLOH – vypravování – volné psaní
 4. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 86 cv: 3
 5. TEST – čtvrtek – slovesa – osoba, číslo, čas a způsob

10.5. – 14. 5.

 1. ÚTERÝ – opakujeme slovesa – osoba, číslo, čas a způsob. Do čtvrtka 15 hodin zpracujte pracovní list – SLOVESA PROCVIČOVÁNÍ – PL
 2. ČTVRTEK – začneme opakovat určování podmětu a přísudku ve větách. Stále procvičujeme slovesa. Ve škole na ně bude test.
 3. TEST nebude.

3.5. – 7. 5.

 1. ÚTERÝ – procvičujeme určování sloves – osoba, číslo a čas. Zopakujeme slovesný způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací) Do čtvrtka 15 hodin zpracujte pracovní list SLOVESNÝ ZPŮSOB.
 2. ČTVRTEK  – opakujeme mluvnické kategorie u sloves – osoba, číslo, čas a způsob.
 3. TEST – nebude

26.4. – 30. 4.

 1. ÚTERÝ – opakujeme číslovky (druhy, skloňování, psaní tečky za číslovkou a zápis číslovek slovy). Začínáme slovesa – vyhledávání a určování – osoba, číslo, čas a způsob. Zpracujte do čtvrtka 15 hodin pracovní list SLOVESA – PL
 2. ČTVRTEK – procvičujeme určování způsobu u sloves.
 3. TEST – číslovky – ve čtvrtek v 11:00 – 11:30 hodin.

19.4. – 23. 4.

 1. ÚTERÝ – opakujeme a procvičujeme skloňování číslovek. Do středy 15 hodin zpracujte pracovní list – SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK PL.
 2. ČTVRTEK – naučíme se, kdy píšeme tečku za číslovkou a budeme procvičovat pravopis.
 3. TEST NEBUDE

12.4. – 16. 4.

 1. ÚTERÝ – opakování druhů zájmen, naučíme se poznávat druhy číslovek. Do středy 15 hodin zpracujte pracovní list DRUHY ČÍSLOVEK . 
 2. ČTVRTEK – opakujeme opět zájmena a začneme skloňovat číslovky, upozorním na chyby, které nejčastěji děláme.
 3. TESTve čtvrtek v 11:00 – 11:30 bude test na určování druhů zájmen.

5.4. – 9. 4.

 1. ÚTERÝ – zopakujeme druhy zájmen a procvičíme je. Začneme vyhledávat číslovky a vysvětlíme si číslovky určité a neurčité. Do čtvrtka 12 hodin zpracujte pracovní list ČÍSLOVKY – PL.
 2. STŘEDA 11 HODIN VÝJIMEČNĚ – procvičujeme zájmena a vyhledáváme číslovky, začínáme určovat druhy.
 3. TEST nebude (příští týden druhy zájmen)

15.3. – 19. 3.

 1. ÚTERÝ – opakujeme probrané druhy zájmen. naučíme se zájmena tázací a vztažná a vysvětlíme si rozdíl mezi nimi. Do středy 15 hodin zpracujte pracovní list ZÁJMENA PROCVIČOVÁNÍ – PL.
 2. ČTVRTEK – naučíme se zájmena neurčitá a vztažná a začneme určovat druhy zájmen. V PS 2 (žlutý) zpracuj na straně 19-20 cvičení 15 a 16. Cvičení vyfoť a pošli do zadání do pátku 15 hodin.
 3. TEST nebude.

8.3. – 12. 3.

 1. ÚTERÝ – zopakujeme vyhledávání zájmen a skloňování zájmen osobních. Naučíme se zájmena přivlastňovací. Zpracujte do středy 15 hodin pracovní list – ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ – PL.
 2. ČTVRTEK – opakujeme probrané učivo a naučíme se zájmena ukazovací. V PS 2 (žlutý) zpracujte na straně 18 cvičení 10. Cvičení vyfoťte a uložte do zadání do pátku 12 hodin.
 3. TEST – vyhledávání zájmen a skloňování zájmen osobních – čtvrtek 11:00 hodin.

1.3. – 5. 3.

 1. ÚTERÝ  – zopakujeme skloňování zájmen osobních a zaměříme se na zájmeno a se. Zpracujte do středy 15 hodin pracovní list SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMENA JÁ A SE – PL.
 2. Ten, kdo si nebude s pracovním listem vědět rady, tomu pomůžu ve čtvrtek v 9:00 v online hodině.
 3. ČTVRTEK – ukážeme si časté chyby z pracovního listu a budeme nadále procvičovat skloňování. V PS 2 (žlutý) zpracujte na straně 16-17 cv: 6 a 8. Vypracované cvičení mi vyfotíte a pošlete do zadání do pátku 12 hodin.
 4. TEST nebude.

22.2. – 26. 2.

 1. ÚTERÝ – zopakujeme stupňování a pravopis přídavných jmen. Začneme vyhledávat zájmena a seznámíme se s jejich druhy. Pomůže nám tahák, který si vytiskněte TAHÁK ZÁJMENA. Do středy 15 hodin zpracujte pracovní list ZÁJMENA PL
 2. ČTVRTEK – procvičíme zájmena osobní a budeme je skloňovat
 3. TEST – stupňování a pravopis přídavných jmen ve čtvrtek v 11:00

15.2. – 19. 2.

 1. ÚTERÝ – zopakujeme přídavná jména a naučíme se pravopis psaní n – nn při odvozování přídavných jmen. Začneme stupňování přídavných jmen. Do středy 17.2 15 hodin zpracujte pracovní list STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN PL
 2. ČTVRTEK V 12:00 HODIN (ZMĚNA JEN PRO TENTOKRÁT) – procvičujeme a odvozování přídavných jmen. Zpracujte v pracovním sešitě č. 2 cvičení 22 na straně 12.
 3. TEST NEBUDE

18.1. – 22. 1.

 1. ÚTERÝ –  procvičíme pravopis přídavných jmen a budeme přídavná jména odvozovat např. Krkonoše – krkonošský, krkonošští. Zpracujete do středy 12 hodin pracovní list ODVOZOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN – PL
 2. ČTVRTEK – procvičíme chyby z pracovního listu, budeme stupňovat přídavná jména – např: veselý – veselejší – nejveselejší.
 3. TEST –  pravopis a odvozování přídavných jmen

11.1. – 15. 1.

 1. ÚTERÝ – tvary přídavného jména a podstatného jména (bratrovi – bratrovi). Odvozování přídavných jmen pomocí přípon -ský a cký.  Zpracujte v PS 2. díl na straně 6 cvičení 10 a 11.
 2. ČTVRTEK – budeme procvičovat učivo z pondělí. Zpracujte pracovní list PŘÍDAVNÁ JMÉNA i mn. číslo – PL – do pátku 15. 1. 12 hodin.
 3. TEST nebude.

4.1. – 8. 1.

 1. ÚTERÝ – zopakujeme pravopis přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích (připomeňte si pravidlo 1.p rod mužský životný i)
 2. Zpracujete pracovní list PŘÍDAVNÁ JMÉNA pracovní list – do středy 12 hodin.
 3. ČTVRTEK – zkontrolujeme si chyby a připravíme se na doplňovací test, který vám zadám.
 4. TEST –  bude doplňovací cvičení na přídavná jména.

14.12. – 18. 12.

 1. V ÚTERÝ – Zpracujte do domácího z učebnice cv: 2 a 3a) str:63
 2. Zatím nevím, kdy se s vámi spojím protože zítra, v čase naší online hodiny budu mít poradu. Ještě vám dám vědět.

7.12. – 11. 12.

 1. MLUVNICE – druhy přídavných jmen, procvičování přídavných jmen přivlastňovací, pravopis přídavných jmen
 2. LITERATURA –  báje a pověsti – učebnice str. 37-44 –  čtení o pravěku
 3. DOMÁCÍ ÚKOL 10.11. – učebnice str: 58 cv: 3
 4. TEST 10.11. – odchylky ve skloňování – ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena

30.11. – 4. 12.

 1. V ÚTERÝ – zopakujeme skloňování podst.jm. – ruce, nohy, oči, uši. Zpracujte v pracovním sešitě č. 1 (červený) cv.27 str: 44. Začneme přídavná jména, začneme je vyhledávat.
 2. Ve ČTVRTEK zopakujeme dělení přídavných jmen na tvrdá, měkká, přivlastňovací. Zpracujte z pracovního sešitu č. 2 (žlutý) na str: 3 cv: 1a).
 3. Do sešitu si udělejte z učebnice str:53 cv: 4
 4. VŠECHNO ZKONTROLUJEME VE ŠKOLE!
 5. TEST nebude

23.11. – 27. 11.

VÝSLEDKY TESTU – podstatná jména P+H+L – Výsledky testu 6.C – podst.jm. P+H+L

 1. V ÚTERÝ – zopakujeme skloňování slov – oči, uši, ruce, nohy. Vysvětlíme si skloňování slova – ramena, kolena, prsa. Vypracujete pracovní list – Oči, uši, ruce, nohy a uložíte do zadání. Úkol vypracujete do čtvrtka.
 2. Ve ČTVRTEK – budeme opakovat skloňování všech probraných slov. Do školního sešitu zpracujete z učebnice cvičení 5 na straně 53.
 3. TEST tento týden nebude, počkáme až učivo procvičíme.

16.11. – 20. 11.

Test na podstatná jména – https://www.survio.com/survey/d/M9Y1B3L2G8H6G2Y0L . Zpracujte do neděle 22.11. 18 hodin.

VÝSLEDKY TESTU – DOPLŇOVACÍ CVIČENÍ Výsledky testu 6.C – dopl. cvič.

 1. V ÚTERÝ  budeme procvičovat podstatná jména pomnožná, hromadná, látková a zopakujeme podstatná jména konkrétní a abstraktní. Do čtvrtka zpracujte pracovní list PODSTATNÁ JMÉNA POMNOŽNÁ
 2. Ve ČTVRTEK – začneme probírat odchylky ve skloňování podstatných jmen – ruce, nohy, oči uši. Přehledně všechno najdete v učebnici na straně 52.
 3. Do sešitu přepište a doplňte cvičení 5a) v učebnici na straně. 49. Ve škole zkontroluji
 4. TEST – bude na podstatná jména pomnožná, hromadná, látková, konkrétní a abstraktní. Zadám ho ve středu a na vypracování budete mít do neděle.

9.11. – 13. 11.

TEST – doplňovací cvičení – pravopis podstatných jmen – https://www.survio.com/survey/d/S5V9N6F5M3B2Z9R5S – odevzdejte do 15.11. (neděle) 18 hodin.

Výsledky testu (podstatná jména – rod, číslo, pád a vzor) – Výsledky testu 6.C

 1. V ÚTERÝ – si zopakujeme podstatná jména konkrétní a abstraktní. Naučíme se, co jsou to podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Podstatná jména hromadná a pomnožná – prezentace
 2. Do pátku zpracujte pracovní list – Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková a uložte jako obvykle na teams.
 3. Ve ČTVRTEK si všechno ještě procvičíme a znovu vysvětlíme.
 4. V týdnu vám opět zadám TEST – bude to doplňovací cvičení na pravopis podstatných jmen.
 5. Pracovní list z minulého týdne neodevzdali –Matyáš Čížek, Michal Diviš, Karolína Pacalová, Daniel Šoukal, Milan Todt.

2.11. – 6. 11.

TEST – https://www.survio.com/survey/d/E8T9M0L6C9H3A5R9T  adresu zkopíruj a vyplň test do neděle 8.11. 18 hodin.

 1. Sejdeme se v online výuce v úterý a ve čtvrtek
 2. Na ÚTERÝ – si připravte učebnici a pracovní sešit č.1
 3. Budeme procvičovat podstatná jména konkrétní a abstraktní. Zpracujte následující pracovní list Podstatná jména konkrétní a abstraktní – a uložte na teams do naší skupiny do složky – Podstatná jména K+A. V pondělí vám vysvětlím, jak to uděláte.
 4. Ve ČTVRTEK si všechno zopakujeme, vysvětlíme si, že jsou slova, která mohou být abstraktní i konkrétní. Také vám zadám odkaz na test, který bude na podstatná jména – rod, číslo, pád a vzor + pravopis)
 5. Začněte číst Staré řecké báje a pověsti (budou se vám hodit do dějepisu). Pokud je doma nemáte, přikládám vám elektronickou verzi – Staré řecké báje a pověsti. – všichni přečtěte během týdne první pověst Prometheus.

26.10. – 30. 10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 1. Malý úkol – najděte si méně známou pohádku a pište o ní 5 vět do sešitu L-S. V další online hodině si to přečteme.

19.10. – 23. 10.

 1. Tento týden pokračujte v pracovních listech, které jste si nalepili nebo vložili do školního sešitu. Procvičujte vzory podstatných jmen a hlavně pravopis podstatných jmen na stránce www.onlinecvicení.cz
 2. Tento týden se také zkusíme spojit. Přesné informace vám dám na tyto stránky a napíšu na skupinu. Bude to pravděpodobně ve čtvrtek 22.10.  v 9,00 hodin.
 3. Pracovní listy pro vás, kteří jste nebyli ve škole                                                                                                  Slovní druhy IV.                                                                                                                                  Doplňovací cvičení                                                                                                                              Rod, číslo, pád a vzor podstatných jmen                                                                                      Pády podstatných jmen
 4. Domácí úkol vám nedávám, protože nejsem ve škole (jsem nemocná) a nemám učebnici.

12.10. – 16. 10.

Pracovní listy na středu, čtvrtek a pátek máte nalepené ve školním sešitě. Kdo nemá, může si je stáhnou – slovní druhy II.slovní druhy I.slovní druhy III. 

ML: – slovní druhy – procvičování                                                                                                               – podstatná jména – rod, číslo, pád a vzor                                                                                           –  pravopis podstatných jmen

LIT: – Pohádky – práce s textem, doplňování slov                                                                                        – učebnice str: 85 – Běta  Analfabeta… číst, úkoly za textem

SL: – neprobíhá

Probrané učivo z minulého týdne                                                                                           Zpracovali jsme následující listy  –  SLOVNÍ DRUHY slovní druhy – řady slov                          Tvořili jsme věty se slovy – zdraví – podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso                                                                        nos – podstatné jméno, sloveso                                                                                                              tu – zájmeno, příslovce, citoslovce     

5.10. – 9. 10.

ML: – předpony -s, -z, -vz – opakování                                                                                                      – slovní druhy – vyhledávání, určování

LIT: – Poslech pohádky – Jan Werich – Líná Barka                                                                                – procvičujeme vypravování

SL: – vypravování – jak vytvořit moment napětí

Probrané učivo z minulého týdne                                                                                         Doplňovací cvičení předpony s, z, vz – s,z,vz – pracovní list                                                          Předložky s, z – předložky s, z                                                                                                        Test – doplňovací cvičení – mně-mě-je-ě – pracovní list

28.9. – 2. 10.

ML: – předpony -s, -z, -vz – procvičování                                                                                                     – předložky s a z

LIT: – Moderní autorská pohádka – znaky pohádky                                                                                   – Jan Werich – Fimfárum – Líná pohádka – učebnice str: 35

SL: – vypravování – jak vytvořit moment napětí

Probrané učivo z minulého týdne                                                                                               1. Bajka – pracovní list                                                                                                                           2. předpony -s, -z, -vz – s-z-vz dvojice – pracovní list,                                                                     3. Vysvětlovali jsme si následující dvojice – PSANÍ PŘEDPON

21.9. – 25. 9.

ML: – psaní bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně – procvičování                                                                           – předpony -s, -z, -vz

LIT: – Epika – bajky – posloucháme a čteme bajky, ponaučení, pracovní list

SL: – vypravování – časová posloupnost

14.9. – 18. 9.

ML: – slova nadřazená a podřazená                                                                                                             – psaní bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně

LIT: – Epika – bajky Bajky – prezentace v hodině                                                                                      – učebnice str 11 – 14 – čteme bajky

SL: – vypravování – osnova

7.9. – 11. 9.

ML: – vyjmenovaná slova                                                                                                                              – slova nadřazená a podřazená

LIT: – Co jsme pěkného četli? – úvod do učiva literatury

SL: – hodina odpadá – výlet Baliny