Probírané učivo

25.9. – 29.9.

  1. Mluvnice – větné členy – doplněk, přísudek slovesný složený (fázová a způsobová slovesa)
  2. Literatura – ústní lidová slovesnost, nářečí, kramářské písně – učebnice str: 6-9 – dokončení
  3. Sloh – charakteristika vnější a vnitřní
  4. Domácí úkol – větné členy z pracovního listu
  5. TEST – určování větných členů

18.9. – 22.9.

KRUH – ZÁSEKA

11.9. – 15.9.

  1. Mluvnice – větné členy – PO, PŘ (druhy), PKS, PKN, PUM, PUČ, PUZ, shoda podmětu s přísudkem
  2. Literatura – ústní lidová slovesnost, nářečí, kramářské písně – učebnice str: 6-9
  3. Sloh – asociativní cvičení, volné psaní
  4. Domácí úkol – učebnice str: 11 cv:4 (věty očíslujte a vypište jen podmět a přísudek, (NEDĚLEJTE větu č. 4, 9, 11)
  5. TEST – doplňovací cvičení – shoda podmětu a přísudku.