Domácí úkoly

  1. Domácí úkol 27.9. ZMĚNA!!!!– větné členy z pracovního listu
  2. TEST 27.9. ZMĚNA!!!– určování větných členů
  1. Domácí úkol 14.9. – učebnice str: 11 cv:4 (věty očíslujte a vypište jen podmět a přísudek, (NEDĚLEJTE větu č. 4, 9, 11)
  2. TEST 14.9. – doplňovací cvičení – shoda podmětu a přísudku.