Domácí úkoly

DOMÁCÍ ÚKOL 9.6. – není                                                                               TEST 9.6. – čtvrtletní diktát
DOMÁCÍ ÚKOL 12.5. – úkol na pracovní list, určete větu jednočlennou, dvojčlennou, větný ekvivalent PL – věty D J VE du                                           TEST 12.5. – věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent
DOMÁCÍ ÚKOL 5.5. – PS 1. díl – str: 29 cv:6 – vypište do domácího sešitu podmět a přísudek.                                                                                                        TEST 5.5.  – tvoření slov v češtině 
DOMÁCÍ ÚKOL 22.4. – učebnice str: 67 cv: 2                                                    TEST – nebude
DOMÁCÍ ÚKOL 14.4.  – nebude                                                                             TEST 11.4. – z minulého týdne – homonyma, synonyma, antonyma
DOMÁCÍ ÚKOL 7.4. – učebnice str: 63 cv: 9                                                   TEST 7.4. – synonyma, homonyma, antonyma
DOMÁCÍ ÚKOL 31.3. – učebnice str: 61 cv: 4                                                    TEST 31.3. – čtvrtletní diktát
DOMÁCÍ ÚKOL 24.3. – učebnice str: 60 cv: 1                                                    TEST 24.3. – sousloví, přísloví, rčení
DOMÁCÍ ÚKOL 17.3. – učebnice str: 80 cv: 2                                          TEST17.3. – doplňovací cvičení, shoda podmětu s přísudkem
DOMÁCÍ ÚKOL 10.3. – učebnice str: 81 cv: 1                                               TEST 10.3. – příslovce, příslovečné spřežky, pravopis při odvozování příslovcí, stupňování
DOMÁCÍ ÚKOL 3.3. – učebnice str: 35 cv: 8                                                    TEST 3.3. –  slovesa – osoba, číslo, čas, způsob a rod- z minulého týdne
DOMÁCÍ ÚKOL 24.2. – učebnice str: 28 cv: 9a)                                                TEST 24.2. –  slovesa – osoba, číslo, čas, způsob a rod
DOMÁCÍ ÚKOL –  3.2. – učebnice str: 27 cv: 2                                              TEST 3.2. –  zájmena, číslovky – z minulého týdne
DOMÁCÍ ÚKOL –  27.1. – učebnice str: 26 cv: 11                                                  TEST – 27.1. –  zájmena, číslovky
DOMÁCÍ ÚKOL 20.1. – učebnice str: 23 cv: 10                                              TEST 20.1. –  nebude
DOMÁCÍ ÚKOL 13.1.  – učebnice str: 18 cv:                                                    TEST 13.1. –  pololetní diktát
DOMÁCÍ ÚKOL 6.1. – učebnice str: 14 cv: 3                                                      TEST 6.1. –  odvozování a stupňování přídavných jmen
DOMÁCÍ ÚKOL 23.12. – není                                                                                 TEST 23.12. –  nebude
DOMÁCÍ ÚKOL 16.12. – učebnice str: 13 cv: 7                                                    TEST 16.12. –  doplňovací cvičení přídavná jména
DOMÁCÍ ÚKOL 9.12. – učebnice str: 13 cv: 6                                                           TEST 9.12. –  nebude
DOMÁCÍ ÚKOL 2.12.  – učebnice str: 9 cv: 6                                                        TEST 2. 12 –  podstatná jména – konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, odchylky ve skloňování
DOMÁCÍ ÚKOL 21.11. – učebnice str: 10 cv: 1                                                      TEST 21.11. – doplňovací cvičení – pravopis podstatných jmen
DOMÁCÍ ÚKOL 18.11. – učebnice str:8 cv:2                                                    TEST 18.11. –  čtvrtletní diktát
DOMÁCÍ ÚKOL 11.11. – učebnice str:8 cv:2                                                    TEST 11.11. –  čtvrtletní diktát
DOMÁCÍ ÚKOL 4.11. – učebnice str:9 cv:5a)b)                                                TEST 4.11. –  grafy větných členů
DOMÁCÍ ÚKOL – není                                                                                           TEST – nebude
DOMÁCÍ ÚKOL 21.10. – učebnice str: 81 cv: 5                                              TEST 21.10.  –  diktát – shoda podmětu s přísudkem.
DOMÁCÍ ÚKOL  14.10. – učebnice str: 81 cv: 3                                                    TEST 14.10. –  doplňovací cvičení – shoda podmětu s přísudkem.
DOMÁCÍ ÚKOL 7.10. – učebnice str: 95 cv: 4 – rozmaluj prvních 5 vět          TEST 7.10. –  graf věty s určení pouze podmětu a přísudku (přívlastek ještě ne)
DOMÁCÍ ÚKOL – 30.9. –  učebnice str: 54 cv: 1                                           TEST – 30.9. – nebude
DOMÁCÍ ÚKOL – 23.9. – učebnice str: 75 cv: 2 a 3, dostanete ofocený text      TEST – 23.9. – určování podmětu a přísudku a jejich druhy
DOMÁCÍ ÚKOL – 16.9. – ofocené cvičení                                                                 TEST – 16.9. – doplňovací cvičení
DOMÁCÍ ÚKOL – na čtvrtek 9.9. – ofocený list doplnit a nalepit do sešitu          TEST 9.9. – vstupní diktát na zopakované pravopisné jevy ve čtvrtek