Domácí úkoly

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 104 cv.2)                                                                TEST – doplňovací cvičení  – přídavná jména
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 58 cv.5a)                                                                TEST – diktát – přídavná jména
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 57 cv.4                                                                TEST – doplňovací cvičení na koncovky podstatných jmen
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 103 cv.1                                                                TEST – rod, číslo pád a vzor podstatných jmen
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 7 cv: 4                                                                        TEST – slovní druhy

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 7 cv: 3                                                                         TEST – diktát ze 6. ročníku
cv: