Domácí úkoly

5.3. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 33 cv: 5                                                                5.3. TEST – způsoby obohacování slovní zásoby
27.2. DOMÁCÍ ÚKOL – pracovní sešit str. 12 cv: 1 – přepiš správně do sešitu  27.2. TEST – rčení, přísloví, pranostiky
20.2. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 19 cv: 11a)                                                20.2. TEST – doplňovací cvičení
13.2. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: učebnice str:22 cv:5a)                                    13.2. TEST – synonyma, antonyma, homonyma
30.1. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 17 cv: 5a)                                                          30.1. TEST – slova jednoznačná, mnohoznačná, sousloví
23.1. DOMÁCÍ ÚKOL – PS str: 10 cv:21 – přepiš správně do sešitu                23.1. TEST – slova neohebná – předložky, spojky, částice, citoslovce
6.1. DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 73 cv.3                                                              9.1. TEST – neohebné slovní druhy
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str:67 cv:2a)                                                                    TEST – příslovce – přísl. spřežky, vyhledávání, odvozování, stupňování
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 67 cv:4                                                                          TEST – pravopis – doplňovací cvičení
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 63 cv: 2                                                                      TEST – slovesný rod
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 63 cv: 1a)                                                                 TEST – slovesa – osoba, číslo, čas a způsob
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 61 cv:1                                                                     TEST – čtvrtletní diktát
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 58 cv: 5a)                                                                    TEST – číslovky – druhy, skloňování, tečka za číslovkou
DOMÁCÍ ÚKOL – NENÍ                                                                                                TEST – NENÍ
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 58 cv: 5d)                                                                TEST – druhy a skloňování zájmen                                                                             OBRÁZEK DO SLOHU
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 104 cv.2)                                                                TEST – doplňovací cvičení  – přídavná jména
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 58 cv.5a)                                                                TEST – diktát – přídavná jména
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 57 cv.4                                                                TEST – doplňovací cvičení na koncovky podstatných jmen
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 103 cv.1                                                                TEST – rod, číslo pád a vzor podstatných jmen
DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 7 cv: 4                                                                        TEST – slovní druhy

DOMÁCÍ ÚKOL – učebnice str: 7 cv: 3                                                                         TEST – diktát ze 6. ročníku
cv: