Domácí úkoly

  • DOMÁCÍ ÚKOL  1.12. – grafy souvětí – pracovní list
  • TEST 1.12. – druh vedlejších vět – bez taháku
  • DOMÁCÍ ÚKOL 24.11. – učebnice str: 23 cv: 11 – větu neopisuj, pouze očísluj a urči (je jich 16)
  • TEST 24.11. – druh vedlejších vět
  • DOMÁCÍ ÚKOL 18.11.  – učebnice str: 22 cv: 7 – větu neopisuj, pouze očísluj a urči (je jich 18)
  • TEST 18. 11. – diktát – pravopis přídavných jmen.

DOMÁCÍ ÚKOL 10.11. – učebnice str: 76 cv: 3a)
TEST 10.11.– čtvrtletní práce – větné členy, souvětí – věta hlavní a vedlejší, počet vět v souvětí, vedlejší věty – předmětná, podmětná, přívlastková, přísudková, příslovečné – časová, místní, způsobová a měrová, doplňovací cvičení – hlavně pravopis přídavných jmen.