Domácí úkoly

  • DOMÁCÍ ÚKOL 19.1. – učebnice str: 23, cv: 10
  • TEST 19.1. – grafy souvětí

DOMÁCÍ ÚKOL 13.1.  – učebnice str: 11, cv: 4 – očísluj věty (je jich 16), vypiš přísudky a urči jejich druh
TEST 13.1. – čtvrtletní práce – vyhledávání přísudků a určení jejich druhu (S, SS, JS, J, C), shoda podmětu s přísudkem, vedlejší věty, grafy souvětí

  • DOMÁCÍ ÚKOL 5.1. – není
  • TEST 5.1. – grafy souvětí

DOMÁCÍ ÚKOL  19.12. ZMĚNA– učebnice str: 11, cv: 4 – očísluj věty (je jich 16), vypiš přísudky a urči jejich druh
TEST – nebude

DOMÁCÍ ÚKOL 8.12. – grafy souvětí – učebnice str: 24, cv: 15 – první pět souvětí
TEST 8.12. – druh vedlejších vět – bez taháku (oprava z minulého týdne)

  • DOMÁCÍ ÚKOL  1.12. – grafy souvětí – pracovní list
  • TEST 1.12. – druh vedlejších vět – bez taháku
  • DOMÁCÍ ÚKOL 24.11. – učebnice str: 23 cv: 11 – větu neopisuj, pouze očísluj a urči (je jich 16)
  • TEST 24.11. – druh vedlejších vět
  • DOMÁCÍ ÚKOL 18.11.  – učebnice str: 22 cv: 7 – větu neopisuj, pouze očísluj a urči (je jich 18)
  • TEST 18. 11. – diktát – pravopis přídavných jmen.

DOMÁCÍ ÚKOL 10.11. – učebnice str: 76 cv: 3a)
TEST 10.11.– čtvrtletní práce – větné členy, souvětí – věta hlavní a vedlejší, počet vět v souvětí, vedlejší věty – předmětná, podmětná, přívlastková, přísudková, příslovečné – časová, místní, způsobová a měrová, doplňovací cvičení – hlavně pravopis přídavných jmen.